KCH
MPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

ANGEL-SUDBY-ZOVI-SPARK

Biewer Yorkshire Terrier