Klub chovateľov málopočetných plemien psov, Slovensko

Klub chovateľov málopočetných plemien psov, Slovensko