KCH
MPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

portugalský ovčiak/cao da Serra de Aires

portugalský ovčiak/cao da Serra de Aires

portugalský ovčiak/cao da Serra de Aires