KCH
MPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Thajský Ridžbek Hora malý des, chovná suka

Thajský Ridžbek Hora malý des, chovná suka

Thajský Ridžbek Hora malý des, chovná suka