Pokyny na individuálne posúdenie jedinca za účelom zaradenia do chovu.

Pokyny na individuálne posúdenie jedinca za účelom zaradenia do chovu.