KCH
MPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

vychodoeuropsky-ovciak-2

Východoeurópsky ovčiak

Východoeurópsky ovčiak