KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Novelizácia

Vážení priatelia,
dovoľujeme si oznámiť, že Valným zhromaždením SKJ bol novelizovaný Chovateľský poriadok SKJ a novoprijatý Zápisný poriadok SKJ.

Dokumenty nájdete na týchto linkách.
http://www.skj.sk/documents/Chov_poriadok_SKJ_2019.pdf
http://www.skj.sk/documents/zapisny_poriarok_SPKP_2019.pdf