KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Oznam UKK

ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV (ÚKK)

Kancelária ÚKK je od 9.3.2020 zatvorená. Prosíme kontaktovať sekretariát a plemennú knihu len prostredníctvom poštovej, e-mailovej alebo telefonickej komunikácie.
Ďakujeme za porozumenie