KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Štandard FCI č. 342

Pôvod: USA
Použitie: farmársky pastiersky pes

Klasifikácia: 1. skupina ovčiarske a pastierske psy (s výnimkou švajčiarskych); 1. sekcia ovčiarske psy, bez skúšky.
Dátum publikovania platného štandardu: 24. 7. 1996

Krátka história plemena: Aj keď existuje mnoho teórií o pôvode austrálskeho pastierskeho psa, plemeno, ako ho dnes poznáme, sa vyvinulo výlučne v USA. Austrálsky pastiersky pes dostal meno kvôli súvislosti s baskickými pastiermi, ktorí prišli do USA z Austrálie v 19. storočí. Popularita austrálskeho pastierskeho psa rástla nepretržite po 2. svetovej vojne s rozmachom westernového jazdenia, ktoré sa stalo známym širokej verejnosti prostredníctvom rodea, konských výstav, filmov a televíznych šou. Prirodzene flexibilná a ľahko ovládateľná povaha z neho robí neodmysliteľnú súčasť amerických fariem a statkov. Americkí dobytkári pokračovali vo vývoji plemena, zachovávajúc jeho mnohostrannosť, inteligenciu, silné inštinkty voči stádu a výrazný vzhľad, ktorý mu ako prvý zaručil obdiv. Hoci každý jedinec je jedinečný sfarbením a znakmi, všetky austrálske pastierske psy sa vyznačujú absolútnou oddanosťou svojej rodine. Ich mnohé dobré vlastnosti im zaručili trvalú obľubu.

Celkový vzhľad: austrálsky pastiersky pes je dobre vyvážený, mierne predĺženého formátu, strednej mohutnosti a veľkosti, so sfarbením, ktoré je veľmi rôznorodé. Je pozorný, živý, pružný, aktívny, pevný a svalnatý bez hrubosti. Má srsť strednej dĺžky a štruktúry. Chvost je kupírovaný alebo prirodzene krátky .

Povaha a správanie: austrálsky pastiersky pes je inteligentný pracovný pes so silnými inštinktami voči stádu a stráženiu. Je oddaný spoločník a má silu pracovať celý deň. Má vyváženú povahu, je dobromyseľný a zriedka hašterivý. Pri prvom stretnutí môže byť trocha zdržanlivý.

Veľkosť, proporcie a substancia
Veľkosť: ideálna výška pre psy je 51–58 cm, sučky 46–53 cm. Na úkor veľkosti sa však nemá obetovať kvalita.
Proporcie: pri meraní od predhrudia po zadnú časť stehien a od kohútika po zem je austrálsky pastiersky pes mierne dlhší než vysoký.
Substancia: pevne stavaný s primeranými kosťami. Psy vyžarujú mužnosť bez toho, aby boli hrubé. Sučky sú jemnejšie, ale nemajú ľahké kosti.

Hlava: má čisté obrysy, je silná a suchá. Jej veľkosť by mala byť primeraná k telu.
Papuľa: rovnako dlhá alebo trocha kratšia ako temeno. Pri pohľade zboku sú horné línie temena a papule rovnobežné, oddelené primeraným, dobre vyznačeným čelovým sklonom. Papuľa sa mierne zužuje smerom k ňucháču a je na konci zaoblená.
Výraz: vyjadruje vnímavosť a inteligenciu, je pozorný a dychtivý.
Pohľad má byť čulý, ale priateľský.
Oči: hnedé, modré, jantárové alebo akákoľvek ich kombinácia, vrátane škvŕn a mramorovania. Majú mandľový tvar, nie sú vypúlené ani vpadnuté. Modroškvrnité a čierne psy majú čierne pigmentované viečka. Červenoškvrnité a červené psy majú pečeňovo pigmentované viečka.
Uši: trojuholníkové, primeranej veľkosti a hrúbky, nasadené vysoko na hlave. Keď pes spozornie, zlomia sa dopredu alebo nabok ako ružičkové ucho. Stojacie alebo visiace uši sú vážnou chybou.
Temeno: ploché alebo mierne vyklenuté. Výbežok medzitemennej kosti môže mierne vystupovať. Temeno je rovnako dlhé ako široké.
Čelový sklon: primeraný, dobre vyznačený.
Ňucháč: modroškvrnité a čierne jedince majú čierno pigmentovaný ňucháč a pysky. Červenoškvrnité a červené jedince majú pečeňovo (hnedo) pigmentovaný ňucháč a pysky. Škvrnité jedince smú mať drobné ružové škvrnky, ktoré však nesmú presiahnuť 25% plochy ňucháča pri psoch nad 1 rok, čo sa pokladá za závažnú chybu.
Chrup: kompletná sada silných bielych zubov, mala by tvoriť nožnice alebo kliešte.
Diskvalifikácia: podhryz alebo predhryz o viac ako 0,3 mm. Ak sa zuby nedotýkajú kvôli tomu, že stredné rezáky sú krátke a inak je zhryz správny, nepokladáme to za podhryz. Zuby polámané alebo chýbajúce následkom nehody sa nepenalizujú.

Krk, horná línia, telo
Krk: mocný, primerane dlhý, pri kohútiku mierne klenutý, dobre vsadený do pliec.
Horná línia: chrbát rovný a silný, pevný a vodorovný od kohútika až po bedrové hrbolce.
Krížová kosť: primerane klesá.
Hrudník: nie široký, ale hlboký, najnižšie miesto siaha po lakte.
Rebrá: dobre klenuté a dlhé, nie súdkovité ani ploché.
Dolná línia: primerane vtiahnutá.
Chvost: rovný, kupírovaný alebo prirodzene krátky, nemá presahovať 10 cm.

Predné končatiny
Plecia: lopatky dlhé, ploché, pomerne blízko pri kohútiku a posadené dozadu. Rameno, ktoré by malo byť približne rovnako dlhé ako lopatka, zviera približne 90° uhol s líniou pliec, s prednými končatinami, ktoré sú rovné a smerujú kolmo na zem.
Končatiny: rovné a mocné. Kosti sú silné, skôr oválne než okrúhle.
Nadprstia: stredne dlhé, veľmi mierne klenuté. Vlčie pazúriky sa môžu odstrániť.
Labky: oválne, kompaktné, pevne zovreté, prsty dobre klenuté. Vankúšiky sú hrubé a pružné.

Zadné končatiny
Vzdialenosť zadných končatín je rovnaká ako vzdialenosť predných končatín v pleciach. Zauhlenie panvy a stehna je rovnaké ako zauhlenie lopatky a ramena, tvorí približne pravý uhol.
Kolená: jasne vyznačené, päty sú primerane zauhlené.
Päty: krátke, kolmé na zem a paralelné pri pohľade zozadu. Vlčie pazúriky sa musia odstrániť.
Labky: oválne, kompaktné, pevne zovreté, prsty dobre klenuté. Vankúšiky sú hrubé a pružné.

Osrstenie
Srsť: strednej štruktúry, rovná až vlnitá, odolná voči počasiu, stredne dlhá. Podsada môže byť rôzne hustá v závislosti od podnebia. Srsť je krátka a hladká na hlave, ušiach, na prednej strane predných končatín a pod pätami. Zadné strany predných končatín majú zástavy, na zadných končatinách sa tvoria nohavice . Hriva je výraznejšia pri psoch než pri sučkách. Netypické osrstenie je závažnou chybou.
Farba: modroškvrnitá, čierna, červenoškvrnitá, červená, s bielymi znakmi alebo bez nich, s pálenými (medenými) miestami alebo bez nich. Línia bieleho límca na koži nepresahuje kohútik. Biela je prípustná na krku, hrudníku, končatinách, spodnej strane papule. Biela lysinka a biely znak na hrudi, ktorý dosahuje 10 cm od spodnej strany, ak sa meria vo vodorovnej línii lakťov. Biela na hlave by nemala dominovať a oči musia byť úplne ohraničené pigmentom. Škvrnité jedince zvyknú vekom tmavnúť.
Diskvalifikácia: biele striekance, t. j. biela farba na tele medzi kohútikom a chvostom, po stranách medzi lakťami a zadnými končatinami pri všetkých farbách.

Pohyb: austrálsky pastiersky pes má plynulý, voľný a ľahký pohyb. Pohyb je pružný s plynulým, výdatným záberom. Predné a zadné končatiny sa pohybujú rovno a paralelne s centrálnou líniou tela. Ako sa rýchlosť zvyšuje, labky (predné a zadné) sa približujú k centrálnej osi psa, pričom chrbát zostáva pevný a rovný. Austrálsky pastiersky pes musí byť aktívny a schopný okamžite zmeniť smer alebo typ pohybu.

Chyby: Diskvalifikácia:
– podhryz alebo predhryz väčší než 0,3 mm,
– biele striekance, čo znamená biela na tele medzi kohútikom a chvostom, po stranách medzi lakťami a zadnou stranou zadných končatín pri všetkých farbách.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.