KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Podmienky zaradenia do chovu 

 • overený pôvod, osvedčený preukazom o pôvode psa, vydaný Plemennou knihou, uznanou FCI
 • dovezené jedince musia byť zapísané v plemennej knihe UKK
 • dosiahnutie vekovej hranice: 18 mesiacov
 • absolvovanie dvoch výstav v SR vo veku minimálne 12 mesiacov, z toho jednej klubovej s ocenením „Výborný/á/“. Druhé ocenenie z oblastnej, klubovej výstavy „Výborný/á/“, z národnej, medzinárodnej výstavy „Veľmi dobrý/á/. Ocenenia musia byť od dvoch rôznych rozhodcov.  Ak bude jedinec vystavený v triede pracovnej, akceptuje sa hodnotenie „veľmi dobrý“.
 • Párenie jedincov merle x merle nie je povolené.
 • Ak nakryjú dvaja chovní psi jednu suku počas toho istého hárania, chovateľ je povinný urobiť DNA testy na určenie rodičovstva celému vrhu ako aj všetkým trom rodičom.
 • Splnenie podmienok do chovu zaznačí poradca chovu do originálu preukazu pôvodu.
 • Zaradenie jedinca do chovu robí plemenná kniha UKK
 • Suka môže mať 2 vrhy za 2 roky
 • Opakovať vrh po tých istých rodičoch je povolené maximálne 3x.
 • Ukončenie chovnosti: suky po dovŕšení 8 rokov. Chovnosť psa nie je obmedzená vekom. Ak chce majiteľ predĺžiť chovnosť suky o jeden rok, musí opätovne absolvovať popisnú prehliadku.
 • Doporučuje sa, aby pri párení mal aspoň jeden jedinec z chovného páru genetické vyšetrenia na dedičné očné ochorenia CEA,PRA a HFS4 s výsledkom „Normal (clear)“. Nedoporučuje sa páriť dvoch prenášačov postihnutých tým istým genetickým ochorením. Výsledky genetických vyšetrení sú akceptované od ktoréhokoľvek genetického laboratória.
Ak chcete, aby váš pes/suka boli zverejnení v sekcii Chovné jedince, pošlite kópiu jeho PP s vyznačeným zápisom chovnosti zo Slovenskej plemennej knihy, potrebné informácie podľa vzoru a kvalitnú fotografiu na email dusan.kuris@gmail.com.
 
Bez týchto dokumentov, nie je možné tieto informácie uverejniť na stránkach.
 
V Z O R
Celé meno psa

Dát. narodenia: 

SKPK: pohlavie:

Otec: 

Matka: 

Majiteľ: 

E-mail: 

Web stránka: