KCH
MPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

BOSTONSKÝ TERIÉR

BOSTONSKÝ TERIÉR

BOSTONSKÝ TERIÉR