KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

MINIATÚRNY AMERICKÝ OVČIAK

Štandard FCI č. 367

Pôvod: USA
Patronát: Maďarsko
Použitie: farmársky pastiersky pes
Klasifikácia: 1. skupina ovčiarske a pastierske psy (s výnimkou švajčiarskych); 1. sekcia ovčiarske psy, bez skúšky
Dátum publikovania platného štandardu: 04.09.2019

http://www.fci.be/en/nomenclature/MINIATURE-AMERICAN-SHEPHERD-367.html

(Standard AKC, 27.06.2012), Překlad: Ing. Hana Petrusová

CELKOVÝ VZHLED

Miniaturní americký ovčák je malý ovčácký pes, který vznikl ve Spojených Státech. Je mírně delší než vysoký, s průměrně silnými kostmi (bez extrémů) odpovídajícími velikosti a váze těla. Pohyb plynulý, lehký a harmonický. Výjimečná hbitost, spojená se silou a vytrvalostí mu umožňuje pracovat v různém terénu. Tento velice všestranný a energický pes je výborný sportovec s vynikající inteligencí a ochotou potěšit ty, kterým je oddaný. Je věrný společník a poslušný pracant, což je patrné z jeho pozorného výrazu. Dvojí srst střední délky a hrubosti může být sytého nebo merle zbarvení. Může nebo nemusí mít bílé či tříslové znaky. Tradičně je bezocasý nebo krátce kupírovaný.

VELIKOST, TĚLESNÉ PROPORCE A KONSTITUCE

Velikost: Výška v kohoutku je u psů 35,5 – 45,5 cm (14 – 18 palců) včetně; výška u fen 33 – 43 cm (13 – 17 palců) včetně. Vylučující vada: Výška pod 35,5 cm a nad 45,5 cm u psů; výška pod 33 cm a nad 43 cm u fen. Minimální hranice daná tímto standardem se nemůže týkat psů a fen ve stáří pod 6 měsíců.

Tělesné proporce: Délka trupu, měřená od výběžku ramenního kloubu k sedacím hrbolům je mírně větší, než kohoutková výška, měřená od nejvyššího bodu lopatky k podložce.

Konstituce: Pevně stavěný pes s průměrně silnou kostrou, odpovídající tělesné váze a velikosti. Konstituce psa-samce ukazuje jeho maskulinitu bez hrubosti. Feny jsou jemné bez slabosti kostry.

HLAVA: Ostře ohraničená, suchá, proporční k tělu. Výraz bystrý, pozorný a inteligentní. Výraz může být rezervovaný a/nebo ostražitý vůči cizím osobám.

Oči: Šikmo položené, mandlového tvaru, ne vypouklé, ne zapadlé, proporční k hlavě. Přípustné jsou oči ve všech barvách srsti, jedno nebo obě mohou být hnědé, modré, oříškové, jantarové či jakákoliv kombinace těchto barev, včetně skvrnitých a mramorovaných očí. Okraje očních víček jsou u hnědých a hnědých merle zcela játrově zbarvené. Okraje očních víček černých a modrých merle jsou zcela černě pigmentované.

Uši: Trojúhelníkové, středně velké, posazené vysoko na hlavě. Při plné pozornosti psa jsou otočené a překlopené kupředu, nebo složené do stran ve tvaru růžových listů. Vážná vada: uši vztyčené nebo těžce přilehle visící.

Lebka: Plochá až mírně klenutá, mírný týlní hrbol je přípustný. Šířka a délka lebky jsou shodné. Stop je mírný, ale patrný.

Tlama: Střední šířky a hloubky, zužuje se pozvolna k zaoblenému konci, bez toho, že by byla těžká, kvadratická, špičatá či pyskatá. Délka tlamy je shodná s délkou lebky. Při pohledu zboku je horní linie lebky k linii tlamy mírně šikmá, čelo svírá s horní linií tlamy mírný úhel. 

Nosní houba: U hnědých a hnědých merle játrová; u černých a modrých merle černá. Plně pigmentované nosní houby jsou preferovány. Ne zcela pigmentované nosní houby jsou považované za nedostatek.

Vážná vada: 25 – 50% nosní houby nepigmentované.

Vylučující vada: Více než 50% nosní houby nepigmentované.

Chrup: Úplný, skus nůžkový. Poškozené, vylomené nebo zabarvené zuby následkem úrazu jsou přípustné. Vylučující vada: Předkus nebo podkus.

KRK, HORNÍ LINIE A TRUP: Budí dojem hloubky a pevnosti, bez neforemnosti. 

Krk: Pevný, hladký, proporční k tělu. Střední délky s mírně ohnutou šíjí, dobře přecházející do plecí. 

Horní linie:

Hřbet: Pevný, v postoji a pohybu od kohoutku ke kyčlím vodorovný.

Bedra: Silná a při pohledu shora široká.

Záď: Mírně šikmá.

Trup: Pevný, kompaktní.

Hrudník a žebra: Hrudník plný a hluboký, dosahuje k loktům, žebra dobře klenutá.

Spodní linie: Mírně vtažená.

Ocas: Přednostně přirozeně chybící nebo krátce kupírovaný. Kupírovaný ocas je rovný, nepřesahuje délku 7,5 cm (3 palce). Nekupírovaný ocas v klidu dolů nesený v mírné křivce. Při pohybu nebo vzrušení může být nesen vztyčený, výrazně zahnutý.

HRUDNÍ KONČETINY: Statné a harmonické s pánevními. Rovné a kolmo postavené.

Plece:  Lopatky dlouhé, ploché, na kohoutku sevřené k sobě, šikmé.

Nadloktí: Stejné délky jako lopatky; s lopatkami svírají přibližně pravý úhel.

Lokty: Stejně vzdálené od země a od kohoutku. Při pohledu zboku leží přesně pod kohoutkem. Měly by být přiložené k žebrům, ale ne vybočující.

Předloktí: Rovná a silná, kosti oválné spíše než okrouhlé. 

Nadprstí: Krátká, masivní, silná, ale stále pohyblivá, při pohledu zboku mírně šikmá.

Přední tlapky: Oválné, kompaktní, pevně sevřené, dobře klenuté prsty. Polštářky pevné a pružné; drápky krátké a silné. Zbarvení drápků – jakákoliv barevná kombinace. Páté prsty mají být odstraněné.

PÁNEVNÍ KONČETINY: Postavení pánevních končetin je přibližně stejně široké, jako postavení hrudních končetin v plecích. Zaúhlení pánve a stehenní kosti je shodné se zaúhlením lopatky a nadloktí a svírá přibližně pravý úhel.

Kolena: Dobře tvarovaná.

Nárty: Krátké, kolmé a při pohledu zezadu rovnoběžné.

Zadní tlapky: Oválné, kompaktní, pevně sevřené, dobře klenuté prsty. Polštářky pevné a pružné; drápky krátké a silné. Zbarvení drápků – jakákoliv barevná kombinace. Paspárky mají být odstraněné.

SRST: Celkový dojem ze srsti tohoto plemene je umírněnost. Srst je střední kvality, rovná až zvlněná, odolná, střední délky. Množství podsady se liší podle podnebí. Krátká a hladká srst je na hlavě a přední straně končetin. Zadní strana končetin je mírně osrstěná. Na šíji a hrdle hříva a límec, výraznější u psů než u fen.  Na uších, tlapkách, nadprstích, nártech a ocase může být srst upravená trimováním, jinak je předváděná neupravovaná. Neupravované kníry jsou preferovány. Vážná vada: Netypická srst.

ZBARVENÍ: Zbarvení srsti nabízí různé varianty a osobitost. Bez jakékoliv preference jsou uznávaná zbarvení: černé, modré merle, hnědé, hnědé merle. Skvrny u merle zbarvení mohou být v jakémkoliv množství – mramorování, stříkance, různě velké skvrny. Nepravidelnost skvrn není na závadu. Podsada je poněkud světlejší než krycí srst. 

Tříslové znaky: Nejsou předepsané; pokud se vyskytují, jsou přípustné v kterémkoliv/nebo všech místech – okolo očí, na tlamě, tvářích, spodní straně uší, na tlapkách, nadprstích a nártech, na hrdle, hrudi, spodní straně trupu, pod ocasem. Tříslové zbarvení je variabilní od krémové po tmavě rezavou, bez preferování kteréhokoliv odstínu. Smísení se základní barvou nebo merle skvrnami se může objevit na obličeji, tlapkách, nadprstí a nártech.

Bílé znaky: Nejsou předepsané, ale pokud se vyskytují, nemají převládat. Na bílých plochách je přípustné tečkování. Bílá na hlavě nesmí převládat, oči musí být zcela obklopené barevnou srstí a pigmentem. Hnědí a hnědí merle mají játrovou pigmentaci okrajů očních víček. Modří merle a černí mají černou pigmentaci okrajů očních víček. Uši zcela kryté barevnou srstí jsou preferované. Vážná vada: Bílá na 25% ucha. Bílé znaky mohou být v kombinaci s jakoukoliv barvou a jsou omezeny na tlamu, líce, temeno, lysinu na hlavě, částečný nebo úplný límec, hrudník, břicho, hrudní končetiny, pánevní končetiny po hlezna a mohou tenkou linkou pokračovat až ke kolenům. Malé množství bílé barvy se může rozšířit ze spodní linie na boky, ale nesmí překročit 2,5 cm (1 palec) nad lokty. Linie bílé srsti na límci nesmí přestoupit kůži na kohoutku. Pokud není ocas kupírovaný, může mít bílou špičku.

Vylučující vady: Jiné než uznané barvy srsti. Bílá barva – jakékoliv zřetelné, izolované bílé tečky a skvrny – na těle mezi kohoutkem a ocasem, na hřbetě, bocích mezi lokty a stehny.

POHYB: Pravidelný, plynulý a lehký, živý, harmonický a prostorný. Hrudní i pánevní končetiny se pohybují rovně vpřed a paralelně se střední linií těla. Při stoupající rychlosti pohybu se tlapky obou párů končetin přibližují k této středové linii a hřbet zůstává pevný a vodorovný. V klusu je hlava přirozeně nesená na úrovni nebo mírně nad horní linií trupu, s krkem nataženým kupředu. Pes musí být hbitý a schopný okamžitě změnit směr nebo rychlost pohybu.

TEMPERAMENT: Miniaturní americký ovčák je inteligentní, především pracovní pes se silnými pasteveckými a hlídacími instinkty. Výjimečný společník, všestranně a snadno cvičitelný, plnící své úkoly ve velkém stylu a s nadšením. Ačkoliv je rezervovaný vůči cizím osobám, není bázlivý. Je vytrvalý a odolný pracant, který přizpůsobuje své chování a nadšení danému úkolu. Je dobrý přítel své rodiny, ochranný, oddaný a věrný.

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY

  • Kohoutková výška pod 35,5 cm a nad 45,5 cm u psů; pod 33 cm a nad 43 cm u fen; výška se neměří u jedinců mladších 6 měsíců. 
  • Více než 50% nosní houby nepigmentované.
  • Předkus a podkus.
  • Jiné než uznané barvy srsti.
  • Jakékoliv bílé skvrny na trupu od kohoutku k ocasu a od loktů ke stehnům.