KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Podmienky zaradenia do chovu

  • overený pôvod, osvedčený preukazom o pôvode psa, vydaný Plemennou knihou, uznanou FCI
  • dovezené jedince musia byť zapísané v plemennej knihe UKK
  • dosiahnutie vekovej hranice: 15 mesiacov
  • absolvovanie dvoch výstav v SR vo veku minimálne v triede mladých, z toho jednej klubovej s ocenením „Výborný/á/“ alebo „Veľmi dobrý“/á/. Druhé ocenenie „Výborný/á/“, z národnej, medzinárodnej, oblastnej výstavy.
  • Párenie jedincov merle x merle nie je povolené.
  • Splnenie podmienok do chovu zaznačí poradca chovu do originálu preukazu pôvodu.
  • Zaradenie jedinca do chovu robí plemenná kniha UKK
  • Suka môže mať 3 vrhy za 2 roky
  • Ukončenie chovnosti: suky po dovŕšení 9 roku. Chovnosť psa nie je obmedzená vekom.