KCH
MPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

ALMIRA z Líštieho údolia

ALMIRA z Líštieho údolia

ALMIRA z Líštieho údolia