KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Niektoré tvary ridgu u TRD:

Niektoré tvary ridgu u TRD: