KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

AKELA DIABLI Z INOVECKEJ DOLINY