Pozvánka na prednášku

Dovoľujeme si pozvať  členov klubu na zaujímavú prednášku zameranú k téme DNA profilu u psov, overovanie paternity, maternity a pod. Po prednáške bude možné klásť prednášajúcemu otázky.
Prednášať bude odborník z diagnostického laboratória Slovgen.
Prednáška sa bude konať dňa 27.11.2019 o 18:00 h v konferenčnej sále Apolón hotela Apollo na Dulovom námestí. Počet miest je limitovaný.
Rezervácie na maile [email protected]
pozvánka na prednášku
pozvánka na prednášku