KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Zrušená KV

Výbor KCHMPP sa pre mimoriadnu situáciu, rozhodol zrušiť klubovú výstavu dňa 5.12.2020 v Radave. Výstava bude preložená na mesiac marec 2021.

Vystavovatelia, ktorí chcú svoje prihlásenie na výstavu stornovať a vrátiť výstavný poplatok, prosím napísať krátku správu ekonómovi klubu na email: [email protected]. Výstavný poplatok Vám bude vrátený vo výške 100%. Požiadavku na vrátenie výstavného poplatku prosím poslať najneskôr do 15.12.2020.

Vystavovatelia, ktorí nepožiadajú o vrátenie výstavného poplatku budú automaticky presunutí na výstavu v marci 2021.

Informácie k splneniu podmienok zaradenia jedincov do chovu  budú spresnené po zasadnutí výboru klubu.