KCH
MPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Preložená KV

Výbor KCHMPP sa pre mimoriadnu situáciu, rozhodol preložiť klubovú výstavu z. 9.5.2020 v Ráztočne, na 5.12.2020. Miesto bude spresnené. Dva mesiace pred termínom konania, bude znovu spustené prihlasovanie.

Vystavovatelia, ktorým termín 5.12.2020 nevyhovuje, alebo chcú svoje prihlásenie na výstavu stornovať a vrátiť výstavný poplatok, poprosím napísať krátku správu ekonómovi klubu na email: [email protected]. Výstavný poplatok Vám bude vrátený vo výške 100%. Požiadavku na vrátenie výstavného poplatku poprosím poslať najneskôr do 9.5.2020. Vystavovatelia, ktorí nepožiadajú o vrátenie výstavného poplatku budú automaticky presunutý na výstavu 5.12.2020.

Jedince, ktoré sú k dnešnému dňu prihlásené na klubovú výstavu 9.5.2020, za účelom splnenie podmienok do chovu, budú mať túto podmienku zaradenia do chovu splnenú. V prípade, že vystavovateľ bude požadovať storno prihlášky a vrátenie výstavného poplatku, túto možnosť splnenia podmienky nebudú môcť využiť.