Propozicie-KV-22-23092018-Tesare

Propozície na Klubovú výstavu KCHMPP (CAC), RZ Tesáre Nové Mlyny 22.9.-23.9.2018.