KCH
MPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Vážení priatelia,

Kynologický rok 2017 sa pomaly blíži ku koncu a preto mi dovoľte aby som Vám všetkým v mene výboru klubu poďakoval za spoluprácu a aktivitu, či už pri klubových akciách, alebo účastiach a propagácii plemien zastrešených v našom klube. Prajeme Vám pekné prežitie Silvestra v zdraví, pokoji a láske.

Do Nového roku 2018 Vám želáme veľa radosti, chovateľských, pracovných, ako aj osobných úspechov.

Prosíme všetkých členov, aby členské na rok 2018 (16,5€) uhradili čo najskôr na účet klubu:

Názov banky: Fio banka
Adresa banky: Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava
Majiteľ účtu: Klub chovateľov málopočetných plemien psov
Číslo účtu EUR v SR: 2000728877/8330
Číslo účtu CZK v ČR: 2000728877/2010
IBAN CODE: SK6583300000002000728877
SWIFT CODE: FIOZSKBAXXX

Neuhradené členské na rok 2018 do 31.1.2018 budeme považovať za zrušenie členstva v klube zo strany člena klubu. Pri opätovnom záujme o členstvo v klube je potrebné uhradiť znovu aj zápisný poplatok 7€, ako nový člen.

Pri vstupe nového člena do klubu po 1.11. sa členské započítava aj na nasledujúci kalendárny rok.

Dušan Kuriš