Večer členov a priateľov KCHMPP

Vážení členovia, priatelia klubu

Dovoľujeme si Vás pozvať na spoločne strávený večer členov (a priateľov) nášho klubu v dňoch 21.9. – 22.9.2019 v rekreačnom zariadení Tesáre Nové mlyny, okr. Topolčany

http://rekreacnestrediska.sk/rz-tesare-nove-mlyny/

Možnosť individuálneho ubytovania už v piatok 20.9.2019

Na ubytovanie sú k dispozícii izby v hotelovej časti a chatky so spoločným sociálnym zariadením. Pri vyčerpaní kapacity ubytovania, je možnosť kempingu (stan, karavan).

Každý člen klubu si ubytovanie pre seba a prihláseného člena rodiny rezervuje sám u Miloš Vavrda: mobil: +421905877661,  [email protected]

Ubytovanie člena klubu hradí KCHMPP.Nečlen klubu si ubytovanie hradí priamo u prevádzkovateľa rekreačného zariadenia.

Poplatok za ubytovanie psa si každý účastník hradí sám.

Poplatok na osobu:
– člen klubu, pri vzniku členstva do 10.8.2019   0 
– rodinný príslušník, partner, druh (nečlen klubu) 33 €
– dieťa do 3 rokov bez nároku na posteľ a stravu zdarma

Po rezervácii ubytovania je potrebné zaslať návratku a uhradiť stanovený poplatok pre ďalšiu prihlásenú osobu na účet klubu. Bez prihlásenia a uhradenia poplatku pre ďalšiu osobu nie je možná jej účasť na sobotňajšej večernej akcii klubu.

Fio banka
Číslo účtu EUR v SR: 2000728877/8330,
Číslo účtu EUR v ČR
: 2000728877/2010
IBAN CODE: SK6583300000002000728877, SWIFT CODE: FIOZSKBAXXX

V poplatku je zahrnuté

Prenájom areálu

3,0 €

Program, moderátor, hudba, tombola

3,0 €

Raňajky pre ubytovaných

4,5 €

Obed pre členov klubu

5,0 €

Prípitok pred večerou 

1,5 €

Spoločná večera

8,5 €

Káva alebo čaj

1,0 €

Nápoje

2,5 €

Neskorá večera 

4,0 €

Spolu na osobu

33 €

Priebeh akcie

Sobota 21.9.2019
09,30 hod. – klubová výstava pre plemená I. FCI skupiny a V. FCI skupiny 
19,00 hod. – otvorenie spoločného posedenia a večera pre prihlásených
20.00 hod. – spoločné posedenie a voľná zábava pri reprodukovanej hudbe
21,00 hod. – Maškarný ples. Majiteľ a psík si pripravia masky do ktorých sa oblečú, každej maske bude pridelené číslo. Diváci budú v priebehu večera hlasovať za číslo masky, ktorá sa im najviac páči. Tri masky s najväčším počtom hlasov budú odmenené.
23,00 hod. – neskorá večera
00,00 hod. – tombola
01,30 hod. – ukončenie

Dobrovoľné sponzorské vo forme sladkého a slaného pečiva, vína a podobne uvítame. Budeme radi, ak prinesiete niečo originálne do tomboly (nie je podmienkou). Poprosíme zabalené, pripravené do tomboly so stručným popisom a menom sponzora.

Nedeľa 22.9.2019
07,00-09,00 hod. – raňajky pre ubytovaných hostí
09,30 hod. – klubová výstava pre plemená IX. FCI skupiny a neuznané plemená

Návratku*, prosíme zaslať najneskôr do 8.9.2019 na email [email protected],

*návratku stačí poslať s vypísaným priezviskom a menom, bez podpisu vo worde, (neskenovať) z emailu člena klubu