z výborovej schôdze, konanej dňa 12.4.2020, Ráztočno

z výborovej schôdze, konanej dňa 12.4.2020, Ráztočno