Zoznam členov 2017

Ako sa stať členom klubu? 

Záujemcov o členstvo v klube schvaľuje výbor KCHMPP na základe zaslanej online prihlášky. Po schválení bude nový člen vyzvaný na zaplatenie zápisného a členského poplatku na účet klubu. Následne bude dopísaný do zoznamu členov. Zoznam na stránke klubu aktualizujeme vždy k poslednému dňu v mesiaci. Ak sa po tomto termíne v zozname nenájdete, kontaktujte predsedu klubu. Pri platbe členského poštovou poukážkou je nutné poslať doklad o platbe na: [email protected]

 

Zoznam členov k 16.02.2017 

1 Adamjaková Andrea Hviezdoslavova 349, 059 16 Hranovnica Pražský krysařík Riadne
2 Antošová Barbora Bruselská 1, 04013 Košice Griffon Riadne
3 Badová Alexandra Jenisejská 71, 04012 Košice Louis.leop.pes Riadne
4 Bagi-Kováčová Viera Pod Vinohradmi 40, 925 27 Veľký Grob Boston terrier Asoc.
5 Bartovič Marek Kalinčiakova 6 , 921 01 Piešťany Louis.leop.pes Asoc.
6 Bělková Eva Lipovany 16, 985 31 Rapovce Boston terrier Riadne
7 Beveláguová Dominika Martinček 85, 03495 Chodský pes Asoc.
8 Bošanský Jozef Topoľová 5, 927 01 Šaľa Pražský krysařík Riadne
9 Branická Eva Bottova 169/5, 966 22 Lutila Louis.leop.pes Riadne
10 Brúder Ján Vajnorská 47, 900 25 Chorvátsky Grob Louis.leop.pes Asoc.
11 Buchmanová Jana Námestie J. Kráľa 8, 921 01Piešťany Chodský pes Asoc.
12 Cagaňová Dominika Jána Smreka 10, 841 08 Bratislava Louis.leop.pes Riadne
13 Cakl Peter Ing. Milana Marečka 18, 841 07 Bratislava Louis.leop.pes Riadne
14 Červenicová Zoja Nákovná 9750/15, 821 06 Bratislava Louis.leop.pes Riadne
15 Čiliaková Jana Slnečná 126/11, 962 33 Budča Austrálsky ovčiak Riadne
16 Čorba Andrej Tokajská 185/23, 076 31 Viničky Austrálsky ovčiak Asoc.
17 Dobríková Lucia Bc. Markova 11 , 851 01 Bratislava Austrálska kelpia Riadne
18 Domaníkova Katarína Sila 103, 951 24 Nové Sady Chodský pes Asoc.
19 Dugovičová Greta Pustá 5, 841 01 Bratislava Peruánsky naháč Riadne
20 Ďuratná Oľga Jeséniova 49, 83101 Bratislava Japonský španiel Riadne
21 Ďurík Samuel Šidlíkové 395/40, 914 41 Nemšová Aust. dobyt. pes Riadne
22 Eleková Helena Rekreačný rad 6079/24, 929 01 Dunajská Streda Boston terrier Riadne
23 Englichová Jarmila Trnavská 64, 919 51 Špačince Louis.leop.pes Riadne
24 Fabian Tomáš Klátová Nová Ves 29, 958 44 Biewer York. Terriér Asoc.
25 Fabianová Božena Klátová Nová Ves 29, 958 44 Biewer York. Terrier Asoc.
26 Farkašovský Ján Nábrežná 56, 053 11 Smižany Holandský ovčiak Riadne
27 Ficová Silvia MVDr Písniky 34, 901 01 Malacky Portugal.ovčiar.pes Asoc.
28 Goldírová Katarína MVDr. Viničná 20, 045 01 Moldava nad Bodvou Austrálsky ovčiak Riadne
29 Haider Andrea Rathausstrasse 3, 2253 Weikendorf, A Ruský toy Mimoriad
30 Hanzen Ladislav Hrnčiarové 906, 916 12 Lubina Chodský pes Riadne
31 Havran Štefan PhDr Szinnyeiho 27, 945 01Komárno Japonský špic Asoc.
32 Horkavý Martin Gáborská 19, 920 01 Hlohovec Austrálsky ovčiak Asoc.
33 Hovorková Terézia M.R.Štefánika 2485, 022 01 Čadca Griffon Riadne
34 Hrehová Silvia Sadová 617/50, 094 31 Hanušovce n/Topľou Austrálsky ovčiak Riadne
35 Chovanová Renáta Mgr. Štefániková 16, 811 04 Bratislava Peruánsky naháč Riadne
36 Ivanič Andrea Ondrejovova 24, 821 03 Bratislava Peruánsky naháč Riadne
37 Janigová Ľubica Dedovec 1863/381, 017 01 Považská Bystrica Pražský krysařík Riadne
38 Jurová Jarmila Absolonova 6, 678 01 Blansko, ČR Peruánsky naháč Mimoriad
39 Kardianová Petra Nejedlého 15, 841 02 Bratislava Louis.leop.pes Riadne
40 Kirchner Róbert Orlia 10, 949 01 Nitra Austrálsky ovčiak Asoc.
41 Kopalová Zuzana Karadžičova 43, 811 07 Bratislava Peruánsky naháč Asoc.
42 Korenková Monika Nová 1025/94, 058 01 Poprad Austrálsky ovčiak Riadne
43 Kormošová Lucia Ing. Koceľova 17/25, 052 01 Spišská Nová Ves Boston terrier Riadne
44 Košina Petr Žernovice 89, 383 01 Prachatice, ČR Boston terrier Mimoriad
45 Kotuláš Miroslav Ing. Mládeže 299/16 , 013 24 Strečno Austrálsky ovčiak Asoc.
46 Kováľová Kristína MVDr. Astrová 4, 052 01 Spišská Nová Ves Austrálsky ovčiak Riadne
47 Kozmová Linda Bunetice 37, 044 47 Kecerovce Louis.leop.pes Riadne
48 Kratochvílová Hella P.O.BOX 94, 820 16 Bratislava Kanaánsky pes Asoc.
49 Kravcová Michaela Ing. Karpatská 6594/8, 080 01 Prešov Japonský španiel Riadne
50 Kubošová Danuše Vírská 1182, 198 00 Praha 9, ČR Peruánsky naháč Mimoriad
51 Kupková Miroslava Závodná 12297/3C, 821 06 Bratislava Boston terrier Asoc.
52 Kuriš Dušan Hôrky 160/31, 972 31 Ráztočno Holandský ovčiak Riadne
53 Kurišová Jana Mgr. Hôrky 160/31, 972 31 Ráztočno Holandský ovčiak Riadne
54 Kyseľová Lucia Ing. Partizánska 538/4, 962 31 Sliač Griffon Riadne
55 Langerová Ivica PhDr. Starozagorská 2, 040 23 Košice Peruánsky naháč Riadne
56 Lardelli Denisa Štítová 1, 040 01 Košice Thajsky Ridgeback Riadne
57 Lorinčiková Helena Bratislavská, 900 46 Most pri Bratislave Peruánsky naháč Riadne
58 Lošonská Monika Latenská 55, 851 10 Bratislava Boston terrier Riadne
59 Ľuptáková Nikola Bzovík 219, 962 41 Bzovík Austrálsky ovčiak Riadne
60 Macháleková Vladimíra Stavbárska 34, 821 06 Bratislava Kanaánsky pes Asoc.
61 Macháleková Kristína Stavbárska 34, 821 06 Bratislava Kanaánsky pes Asoc.
62 Maleková Blanka Stromová 234/22, 962 33 Budča Louis.leop.pes Riadne
63 Maleková Petra Stromová 234/22, 962 33 Budča Louis.leop.pes Riadne
64 Martinkovič Peter P.O.Hviezd. 1264/12A, 013 01 Teplička n/Váhom Louis.leop.pes Riadne
65 Masár Ján Farska 8, 91622 Podolie Euraziér Riadne
66 Mecnerová Zuzana Bratislavská 23, 903 01 Senec Louis.leop.pes Riadne
67 Michalák Dávid Mierová 552/70, 962 23 Očová Boston terrier Riadne
68 Michalák Ján Mierová 552/70, 962 23 Očová Boston terrier Riadne
69 Mikitová Darina MUDr. Gaštanová 15, 900 31 Stupava Griffon Riadne
70 Motúzová Michaela Nová 702/5, 951 05 Veľký Cetín Peruánsky naháč Asoc.
71 Nemečkayová Anna Istrijská 12, 845 07 Bratislava Louis.leop.pes Riadne
72 Olšovská Klaudia Bíňa 150, 943 56 Bíňa Boston terrier Riadne
73 Ondrejková Michaela Hájska 336, 951 93 Machulince Holandský ovčiak Riadne
74 Plavčan Janette Vyšná Hutka 131, 040 18 Vyšná Hutka Poľský nížinný ovčiak Riadne
75 Prochádzka Tibor SNP 3, 940 01 Nové Zámky Japonský španiel Asoc.
76 Ráczová Anna Malé Straciny 83, 990 01 Veľký Krtíš Boston terrier Riadne
77 Rákay Ľudovít Domická 70, 04911 Plešivec Louis.leop.pes Riadne
78 Ravas Róbert Sadová 149/47, 093 03 Vranov nad Topľou Austrálsky ovčiak Asoc.
79 Ručeková Martina Lazná 153, 02302 Krásno nad Kysucou Boston terrier Asoc.
80 Rybár Juraj Ing. Na Zápletí 2, 010 04 Žilina Austrálsky ovčiak Riadne
81 Samiecová Adriana SNP 34, 914 51 Trenčianske Teplice Boston terrier Asoc.
82 Sedláček Vladimír Svébska 7, 851 10 Bratislava-Rusovce Český horský pes Asoc.
83 Seidlová Jana Jilemnického 1714/58, 958 03 Partizánske Austrálsky ovčiak Asoc.
84 Schilling Maria Čakany 10, 930 40 Čakany Austrálsky ovčiak Asoc.
85 Spáč Peter Ing. Hapákova 9, 080 06 Ľubotice Český strak.pes Riadne
86 Stein Laura Socovce 8, 038 43 Kláštor pod Znievom Austrálsky ovčiak Riadne
87 Stloukalová Viera Trnavská 15, 831 04 Bratislava Chodský pes Riadne
88 Suváková Júlia Slobody 13, 040 11 Košice Schapendoes Riadne
89 Svobodová Karin Hlboká cesta 6, 811 04 Bratislava Pražský krysařík Asoc.
90 Szalay Karol Kadnárova 14, 831 53 Bratislava Boston terrier Riadne
91 Szalayová Iveta Kadnárova 14, 831 53 Bratislava Boston terrier Riadne
92 Šimková Tereza Víťazná 594/32, 958 01 Partizánske Austrálsky ovčiak Asoc.
93 Špačková Elena 1. mája 669/15, 908 85 Brodské Chodský pes Asoc.
94 Šuleková Diana Jilemnického 18, 920 42 Červeník Louis.leop.pes Riadne
95 Šusterová Simona Cholínska ulice, 784 01 Litovel, ČR Austrálsky ovčiak Mimoriad
96 Takáčová Adriana Štúrová 87, 941 11 Palárikovo Pražský krysařík Riadne
97 Tomko Michal Nový Salaš 74, 044 17 okres Košice Thaisky Ridgeback Riadne
98 Trebatická Barbora MVDr. Samka Dudíka 12, 907 01 Myjava Boston terrier Riadne
99 Vajo Ivan Blatnica 10, 038 15 Boston terrier Riadne
100 Valentová Beáta Dedovec 1830/348, 017 01 Považská Bystrica Pražský krysařík Asoc.
101 Valíček Oto Mierová 3, 947 03 Hurbanovo Boston terrier Asoc.
102 Valkovský Pavol MVDr. Horné Motešice 191, 913 26 Motešice Louis.leop.pes Asoc.
103 Varša Andrej Studnička 264, 976 71 Šumiac Šiperka Asoc.
104 Větříčková Lea Dolná Poruba 244, 914 43 Dolná Poruba Aust. dobyt. pes Riadne
105 Višňovská Gabriela Rybničná 10194/61A , 831 06 Bratislava Peruánsky naháč Asoc.
106 Vlčková Soňa Orlia 10, 949 01 Nitra Austrálsky ovčiak Asoc.
107 Weiss Alfréd S. Chalúpku 7254/1A, 036 01 Martin Biewer York. Terrier Asoc.
108 Weissová Ivana Mgr. S. Chalúpku 7254/1A, 036 01 Martin Biewer York. Terrier Asoc.
109 Wojciechowska Ivona Osiedle Rožane 38B/1, 58-200 Dzierżoniów, PL Poľský nížinný ovčiak Mimoriad
110 Zajíc Patrik Malobošianská 833/20, 95618 Bošany Austrálsky ovčiak Asoc.
111 Zelenayová Eva MVDr. Žabokreky 147, 038 40 Austrálsky ovčiak Riadne
112 Zelený Jiří Stredná 21, 97401 Banská Bystrica Český strakatý pes Riadne
113 Zlacká Katarína Nešporova 2, 010 01 Žilina Austrálsky ovčiak Asoc.