Zmena rozhodcu

Z rodinných dôvodov sa pán rozhodca Petr Řehánek nemôže dňa 22.9.2018 zúčastniť posudzovania špeciálnej výstavy KCHMPP v Tesároch. Preto nastáva zmena rozhodcu na deň 22.9.2018. Posudzovať bude Duašan KURIŠ. V nedeľu 23.9.2018 bez zmeny, bude posudzovať  Petr Řehánek. Viď propozície