KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

PREDSEDA
Dušan Kuriš

Hôrky 160/31, 972 31 Ráztočno
tel: +421 908 281 508,
dusan.kuris@gmail.com

TAJOMNÍČKA
Iveta Szalayová

Levandulová 677/26 A, 930 41 Hviezdoslavov
tel: +421 903 431 654,
iszalayova8@gmail.com

EKONÓM
Ladislav Hanzen Ing.

Hrnčiarové 906, 916 12 Lubina
tel: +421 907 827 089, 
ekonomkchmpp@gmail.com

PORADCA CHOVU
Kurišová Jana Mgr.

Hôrky 160 / 31, 972 31 Ráztočno
tel: +421 908 244 908,
kurisovajana64@gmail.com
volať po 16,00 hod., alebo cez víkend

ČLEN VÝBORU
Ďurík Samuel

Dolná Poruba 408, 914 43 Dolná Poruba
tel: +421 944 543 638,
durik.samuel@gmail.com

Funkcionár klubu
Predseda revíznej komisie
Zelený Jiří

Stredná 21, 974 01 Banská Bystrica
tel: +421 904 458 028,
jirizeleny39@gmail.com