Prihláška do klubu

Ako sa stať členom klubu?
 
Záujemcov o členstvo v klube schvaľuje výbor KCHMPP po zaslaní on-line prihlášky. Po schválení bude nový člen vyzvaný na zaplatenie zápisného a členského poplatku na účet klubu. 
Následne bude dopísaný do zoznamu členov. 
Zoznam na stránke klubu aktualizujeme vždy k poslednému dňu v mesiaci. 
Ak sa po tomto termíne v zozname nenájdete kontaktujte ekonóma klubu [email protected]
Pri platbe členského poštovou poukážkou je nutné poslať doklad o platbe na:  [email protected]
Potvrdenie členstva si vyžiadajte u ekonóma klubu [email protected]
 

Číslo účtu KCHMPP, na ktoré zaplatíte členský poplatok.

Názov banky: Fio banka
Adresa banky: Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava
Majiteľ účtu: Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Číslo účtu EUR v SR: 2000728877/8330
Číslo účtu CZK v ČR: 2000728877/2010

IBAN CODE: SK6583300000002000728877
SWIFT CODE: FIOZSKBAXXX

Konštantný symbol: 0308