KCH
MPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Prihláška do KCHMPP

Ako sa stať členom klubu?
 
Záujemcov o členstvo v klube schvaľuje výbor KCHMPP po zaslaní on-line prihlášky. Po schválení bude nový člen vyzvaný na zaplatenie zápisného a členského poplatku na účet klubu. 
Následne bude dopísaný do zoznamu členov. 
Zoznam na stránke klubu aktualizujeme vždy k poslednému dňu v mesiaci. 
Ak sa po tomto termíne v zozname nenájdete kontaktujte ekonóma klubu [email protected]
Pri platbe členského poštovou poukážkou je nutné poslať doklad o platbe na:  [email protected]
Potvrdenie členstva si vyžiadajte u ekonóma klubu [email protected] .

Číslo účtu KCHMPP, na ktoré zaplatíte členský poplatok.

Názov banky: Fio banka
Adresa banky: Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava
Majiteľ účtu: Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Číslo účtu EUR v SR: 2000728877/8330
Číslo účtu CZK v ČR: 2000728877/2010

IBAN CODE: SK6583300000002000728877
SWIFT CODE: FIOZSKBAXXX

Konštantný symbol: 0308

  Vaše meno a priezvisko (povinné)

  Vaša poštová adresa (mesto, PSČ, ulica) (povinné)

  Váš e-mail (povinné)

  Váš telefón

  Vaša web stránka

  Názov chovateľskej stanice

  Vlastním plemeno (povinné)

  Odoslaním prihlášky akceptujem Chovateľský a zápisný poriadok, ako aj Stanovy KCHMPP (povinné)

  Svojim prihlásením do Klubu chovateľov málopočetných plemien psov potvrdzujem, že v zmysle ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, som bol oboznámený so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Klubu chovateľov málopočetných plemien psov; so svojimi právami a podmienkami spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je podľa predmetu činností vykonávané najmä na právnom základe plnenia zákonnej povinnosti, právnom základe predzmluvných vzťahov a plnenia zmluvy a právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Prečítať si “Spracúvanie osobných údajov”