KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Prihláška do KCHMPP

Záujemca o členstvo v klube vyplní on-line prihlášku do klubu. https://www.kchmpp.sk/prihlaska-do-kchmpp/  Po schválení prijatia výborom klubu, ekonóm klubu vyzve záujemcu o zaplatenie zápisného a členského poplatku na účet klubu IBAN: SK6583300000002000728877. Po pripísaní stanovených poplatkov bude nový člen dopísaný do aktuálneho zoznamu členov klubu. Zoznam je umiestnený na stránke klubu a aktualizuje sa vždy k poslednému dňu v mesiaci. V prípade, ak sa v aktuálnom zozname nenájdete, kontaktujte emailom ekonóma klubu ekonomkchmpp@gmail.com

Ak potrebujete vystaviť potvrdenie o členstve v klubu, kontaktujte emailom ekonóma klubu.

Ak člen klubu potrebuje v zozname členov zmeniť, alebo doplniť iné plemeno ako uviedol v prihláške, pošle emailom ekonómovi klubu obojstrannú kópiu PP svojho nového psa.