Prihláška do KCHMPP

Číslo účtu KCHMPP, na ktoré zaplatíte členský poplatok.

Názov banky: Fio banka
Adresa banky: Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava
Majiteľ účtu: Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Číslo účtu EUR v SR: 2000728877/8330
Číslo účtu CZK v ČR: 2000728877/2010

IBAN CODE: SK6583300000002000728877
SWIFT CODE: FIOZSKBAXXX

Konštantný symbol: 0308

Vaše meno a priezvisko (povinné)

Vaša poštová adresa (mesto, PSČ, ulica) (povinné)

Váš e-mail (povinné)

Váš telefón

Vaša web stránka

Názov chovateľskej stanice

Vlastním plemeno (povinné)

Odoslaním prihlášky akceptujem Chovateľský a zápisný poriadok, ako aj Stanovy KCHMPP (povinné)