KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

pes & suka roka 2006-2011