KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Pes & suka roka 2013 – 2012