KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Plán klubových akcií v roku 2024

18. – 19. mája 2024 Prašník Dúbrava – Špeciálna výstava CAC
Rozhodca: Petr Rehánek/CZ
18. mája 2024 Prašník Dúbrava – Spoločenské posedenie klubu

14. septembra 2024 Dolný Kubín – Špeciálna výstava CAC
Rozhodca: Anna Kochan/PL,  Zuzana Mikolková – Betinská/SK, Dušan Kuriš/SK
15. septembra 2024 Dolný Kubín – Klubová výstava (bez CAC)
Rozhodca: Otakar Vondrouš/CZ
PROPOZÍCIE

Plán klubových akcií v roku 2025

24. mája 2025 Prašník Dúbrava – Špeciálna výstava CAC
Rozhodca: Lenka Frnčová/CZ, Ladislav Frnčo/CZ