KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Plán klubových akcií v roku 2023

3. – 4. júna 2023 Prašník Dúbrava – Špeciálna výstava CAC
Rozhodca: Vladimír Pískay/SK
3. júna 2023 Prašník Dúbrava – Spoločenské posedenie klubu
23. – 24. septembra 2023 Ľubina – Klubová výstava CAC
Rozhodca: Zdenka Jílková/CZ
24. septembra 2023 Ľubina, penzión ROH – Členská schôdza KCHMPP  (po skončení klubovej výstavy).

Plán klubových akcií v roku 2024

18. – 19. mája 2024 Prašník Dúbrava – Špeciálna výstava CAC
Rozhodca: Petr Rehánek/CZ
18. mája 2024 Prašník Dúbrava – Spoločenské posedenie klubu
14. septembra 2024 Dolný Kubín – Klubová výstava CAC
Rozhodca: Anna Kochan, PL