KCH
MPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Kalendár akcií

Plán klubových akcií v roku 2021

27. marca 2021 Radava – Špeciálna výstava CAC
Rozhodcovia: Linda Voláriková (SK), Gabriela Ridarčíková (SK)

28. marca 2021 Radava – Klubová výstava CAC
Rozhodcovia: Gabriela Ridarčíková (SK), Peter Firič (SRB)

11. september 2021 Tlmače – Špeciálna výstava CAC
Rozhodcovia: Željko Lozič (SRB), Dušan Kuriš (SK)

11. september 2021 Tlmače (Penzion Lipa) – Spoločenské posedenie klubu

12. september 2021 Tlmače (Penzion Lipa) – Výročná členská schôdza klubu

Plán klubových akcií v roku 2022

26. marca 2022 Radava – Klubová výstava CAC
Rozhodcovia: Andraš Polgar (SRB), Viera Vítková (SK)

10. september 2022 Tlmače – Špeciálna výstava CAC
Rozhodcovia: Lenka Frnčová (CZ), Ladislav Frnčo (CZ)