KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Založenie Klubu chovateľov málopočetných plemien psov (ďalej len KCHMPP) na Slovensku siaha do 70-tich rokoch 20 storočia. Presný dátum založenia nie je známy.

Klub založil pravdepodobne v roku 1990 pán Rudolf Prieložný z Bratislavy. Bol registrovaný v Slovenskom kynologickom zväze. Dokumenty, ktoré sa zachovali sú len od roku 1994. V tom čase bola predsedkyňou klubu pani Jiřina Straková z Bratislavy. V roku 1995 sa predsedom stáva pán Jozef Vajcík z Klačna (majiteľ známej chovateľskej stanice plemena Čínsky chocholatý pes).

Na členskej schôdzi klubu dňa 24.6.1995 v Podunajských Biskupiciach sa členské schôdza nedohodla na prestupe klubu do Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len SKJ), ktorá bola FCI uznaná ako strešná kynologická organizácia. Nakoľko boli problémy s uznávaním platnosti preukazov pôvodu vydaných SKZ dňa 13.2.1997 predseda klubu pán Jozef Vajcík za podpory ostatných členov výboru (podpredsedu p. Ján Rakovský, tajomníka p. Dušan Kuriš, pokladníčky p. Edita Vajcíková a člena výboru p. Jiří Zelený) požiadal o vstup do SKJ.

Dňa 27.11.1997 Valné zhromaždenie SKJ prijalo KCHMPP za riadneho člena. V roku 1998 začína klub organizovať prvú klubovú výstavu. Odvtedy klub organizuje samostatne klubové výstavy 2x ročne (jarnú a jesennú). Po náhlej smrti pána Jozefa Vajcíka sa 31.5.1999 predsedom klubu stáva pán Dušan Kuriš z Ráztočna.

Klub zastrešuje plemená, ktorých je na Slovensku málo a zatiaľ nemajú svoj vlastný klub. Niektoré plemená zostávajú v klube pomerne krátky čas a postupne zakladajú samostatné kluby. Od svojho vzniku prešlo klubom množstvo plemien, ktoré už dnes majú svoj samostatný klub a úspešné reprezentujú Slovenskú kynológiu.

Rok 1996 – vytvorili samostatné kluby plemená Flanderský bouvier, Americko-kanadský biely ovčiak.

Rok 1997
– vytvorili samostatné kluby plemená Nemecký špic a Kanaánsky pes, Lhasa apso a Tibetský španiel, Chow-chow a do Slovenského klubu severských a japonskýcj plemien odišlo plemeno Šiba inu.

Rok 1998
– vytvorili samostatné kluby plemená Nemecká doga, Šarplaninský ovčiak, Landsser, Hovawart. plemená Francúzky bišon, Coton de Tuleár, Havanský psík, Bolonský psík a Levíček založili spoločne Bischon klub. Argentínska doga, Tibetská doga, Bulmastif, Anglický mastif, Brazílska fila založili Klub molossov, taktiež odchádzajú plemená Čivava, Šeltia, Bearded kólia a Presa Canario.

Rok 1999
– vytvorilo samostatný kluby plemeno Malý hladkosrstý pinč.

Rok 2000
– odchádza do SPZ plemeno Basenji.

Rok 2003
– zakladá sa Moloss club a odchádzajú nám všetky plemená II. FCI skupiny: Neapolský mastin, Boedeauxská doga, Pyrenejský horský pes, Španielsky mastin, Anatolský pastiersky pes, Pyrenejský mastin, Tosa inu.

Rok 2004
– odchádza do SPZ plemeno Taliansky spinone.

Rok 2006
– vytvorilo samostatný kluby plemeno Čínsky chocholatý pes.

Rok 2011
– zaniká plemeno Turkménsky Alabaj.

Rok 2013
– odchádza do Slovenského klubu azijských a ruských ovčiakov plemeno Moskovský strážny pes.

Rok 2024 – plemená Austrálsky ovčiak a Miniatúrny americký ovčiak vytvorili samostatné kluby.

Plemená z nášho klubu nielen odchádzajú, ale aj prichádzajú. Ide o nové plemená dovezené na Slovensko

V súčasnosti klub zastrešuje tieto plemená

Ardénsky bouvier

Austrálsky dobytkársky pes

Austrálska Kelpie

Biewer Yorkshire terries

Belgický grifón

Bergamský pastiersky pes

Boston teriér

Brabantský grifón

Bruselský grifón

Cao de Bestiar

Cao de Serra de Aires

Český strakatý pes

Český horský pes

Eurázier

God rater Valencià

Holandský pastiersky pes

Holandský ovčiak

Chodský pes

Chorvátsky ovčiak

Islandský ovčiak

Japanský španiel

Japonský špic

Louisiansky leopardí pes

Kanaansky pes

Katalánsky ovčiak

Maremmansko-abruzzský pastierský pes

Mexický naháč

Miniatúrny americký ovčiak

Peruánsky naháč

Pikardský ovčiak

Podhalanský pastiersky pes

Portugalský ovčiarsky pes

Poľský nížinný ovčiak

Pražský krysařík

Pyrenejský ovčiak dlhosrstý

Pyrenejský ovčiak krátkosrstý

Ruský toy

Saarlooský ovčiak

Šiperka

Thajský Ridžbek

Východoeurópsky ovčiak

Rok 1998 – pricháza plemeno Japonský španiel, Pražský krysařík.
Rok 2001 – pricháza plemeno Louisiánsky leopardí pes, Mexický naháč.
Rok 2002 – pricháza plemeno Chodský pes.
Rok 2005 – pricháza plemeno Austrálsky dobytkársky pes, Šiperka.
Rok 2008 – pricháza plemeno Eurázier, Holandský ovčiak, Austrálsky ovčiak a Katalánsky ovčiak.
Rok 2009 – pricháza plemeno Austálska Kelpie, Turkménsky Alabaj a Ruský toy.
Rok 2012 – pricháza plemeno Český horský pes, Holandský pastiersky pes a Chorvátsky ovčiak.
Rok 2013 – pricháza z klubu Rhodézskych ridžbekov plemeno Thajský ridžbek.
Rok 2014 – pricháza plemeno Saarlooský ovčiak, Portugalský ovčiarsky pes.
Rok 2016 – pricháza z klubu Špicovitých plemien Kanaánsky pes a Japonský špic.
Rok 2017 – pricháza plemeno Biewer yorkshire terrier, Východoeurópsky ovčiak.
Rok 2019 – pricháza plemeno Miniatúrny americký ovčiak.
Rok 2021 – pricházaú plemená Pikardský ovčiak a Maremánsko-abruzský ovčiarsky ps.
Rok 2022 – pricházaú plemená Pudlí pes viacfarebný.
Rok 2023 – pricháza plemeno God rater Valencià.
Rok 2024 – pricháza plemeno Islandský ovčiak.