KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Špeciálna výstava CAC, Prašník-Dúbrava,
18.5. - 19.5.2024

Rekreačné zariadenia Prašník – Dúbrava, okres Piešťany.

Informácie pre vystavovateľov

  • Potvrdenie o prijatí psa nájdete vo svojom menu v on-line http://www.clubdogshow.sk. 
  • Mini katalóg dostanete pri príjme psov v deň konania výstavy vo výstavnej kancelárii.
  • Súčasťou vstupného listu sú aj katalógové čísla Vašich prihlásených psov, ktoré nájdete na ďalšej strane vstupného listu. Je nevyhnutné, aby ste si ich vytlačili a priniesli so sebou na výstavu, pretože na výstave sa už vydávať nebudú. S týmito číslami nastúpite do výstavného kruhu, prípadne aj na záverečné súťaže.
  •  

Program
800 – 1030 hod.           Príjem psov 
900 – 1300 hod.           Posudzovanie v kruhoch
1030 – 1430 hod           Zapisovanie do PP
1300 – 1430 hod.         Záverečné súťaže podľa propozícií

Záverečné súťaže
Dieťa a pes
Junior Handling
Najkrajší pár psov
Najkrajšia chovateľská skupina
Najkrajší mladší dorast
Najkrajší dorast
Najkrajší mladý pes
Najkrajšia mladá suka
Najkrajší veterán
Najkrajší z triedy čestnej
Best in Show

Zmena programu vyhradená!

Rozhodca: Petr Rěhánek, CZ

Posudzovanie

plemená III. IX. FCI skupiny a FCI neuznané plemená
3. FCI GOS RATER VALENCIA
9. FCI BELGICKÝ GRIFON
9. FCI BOSTON TERRIER
9. FCI BRABANTSKÝ GRIFON
9. FCI BRUSELSKÝ GRIFON
9. FCI JAPONSKÝ ŠPANIEL
9. FCI PRAŽSKÝ KRYSAŘIK ČIERNY S PÁLENÍM
9. FCI PRAŽSKÝ KRYSAŘIK OSTATNÉ FARBY
9. FCI RUSKÝ TOY DLHOSRSTÝ
9. FCI RUSKÝ TOY HLADKOSRSTÝ
nezaradené BIEWER YORKSHIRE TERRIER
nezaradené ČESKÝ HORSKÝ PES
nezaradené ČESKÝ STRAKATÝ PES
nezaradené LOUISIANSKÝ LEOPARDÍ PES
nezaradené PUDLÍ PES VEĽKÝ VIACFAREBNÝ
nezaradené PUDLÍ PES STREDNÝ VIACFAREBNÝ
nezaradené PUDLÍ PES TOY VIACFAREBNÝ
nezaradené PUDLÍ PES TRPASLIČÍ VIACFAREBNÝ
nezaradené VÝCHODOEURÓPSKY OVČIAK

plemená I. a V. FCI skupiny

1. FCI AUSTRALIAN STUMPY TAIL CATTLE DOG
1. FCI AUSTRÁLSKA KELPIE
1. FCI AUSTRÁLSKY DOBYTKÁRSKY PES
1. FCI BERGAMSKÝ PASTIERSKY PES
1. FCI CANE DA PASTORE MAREMMANO-ABRUZZE
1. FCI HOLANDSKÝ OVČIAK DLHOSRSTÝ
1. FCI HOLANDSKÝ OVČIAK HRUBOSRSTÝ
1. FCI HOLANDSKÝ OVČIAK KRÁTKOSRSTÝ
1. FCI HRVATSKI OVCAR
1. FCI CHODSKÝ PES
1. FCI KATALÁNSKY OVČIAK
1. FCI LANCASHIRE HEELER
1. FCI PIKARDSKÝ OVČIAK
1. FCI PODHALANSKÝ OVČIAK
1. FCI POĽSKÝ NÍŽINNÝ OVČIAK
1. FCI PORTUGALSKÝ OVČIARSKY PES
1. FCI PYRENEJSKÝ DLHOSRSTÝ OVČIAK
1. FCI PYRENEJSKÝ KRÁTKOSRSTÝ OVČIAK
1. FCI SARLOSKÝ VLČIAK
1. FCI SCHAPENDOES
1. FCI ŠIPERKA
5. FCI CANAAN DOG
5. FCI EURASIER
5. FCI ISLANDSKÝ HORSKÝ PES
5. FCI JAPONSKÝ ŠPIC
5. FCI MEXICKÝ NAHÁČ MALÝ
5. FCI MEXICKÝ NAHÁČ STREDNÝ
5. FCI MEXICKÝ NAHÁČ VEĽKÝ
5. FCI PERUÁNSKY NAHÁČ MALÝ 25-40 CM
5. FCI PERUÁNSKY NAHÁČ STREDNÝ 40-50 CM
5. FCI PERUÁNSKY NAHÁČ VEĽKÝ 50-65 CM
5. FCI THAJSKÝ RIDŽBEK

Prihlasovanie

Iba on-line: http://www.clubdogshow.sk/od 1.3.2024

http://www.clubdogshow.sk/

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu pôvodu psa. Iné doklady (puppy card, matriky a iné matričné doklady, fotky !) nebudú akceptované.

V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa, bude jedinec automaticky zaradený do prislúchajúcej triedy podľa veku. Jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia medzinárodného pracovného certifikátu pre triedu pracovnú (nestačí doklad o absolvovaní pracovnej skúšky), kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov (platí len ICH alebo CH – neprikladajte zbytočne Junior šampionát, alebo klubový šampionát), a doklad o titule pre triedu čestnú, budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. Prihlásiť psa na výstavu po tretej uzávierke nie je možné! Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné! Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Výstavné poplatky za neprijaté prihlášky / preplatky budú vrátené na účet refundáciou do 30 dní po ukončení výstavy. Nie je potrebné posielať žiadosť. V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek dôvodu, si z poukázanej sumy účtujeme manipulačný poplatok vo výške 5€.

Storno prihlášky je možné najneskôr do 30.4.2024! Žiadosť pošlite v PDF na email dusan.kuris@gmail.com

Žiadosť na storno prihlášku nájdete TU.

Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy. Vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho mena a adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa KCHMPP a partnerov výstavy. Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

On-line štatistiku obsadenie tried nájdete tu: http://clubdogshow.sk/statistics.php

Kontakt: dusan.kuris@gmail.com

Výstavné poplatky

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte hneď po registrácii on-line prihlášky, najneskôr do 24 hodín po prihlásení. Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 48 hodinách vymazané.

V prípade že si uplatňujete zľavu výstavného poplatku ako člen klubu na výstavu KCHMPP, musíte to v prihláške clubdogshow v časti „Moje údaje“ uviesť. Nájdete to vpravo dole „Pridať členstvo v klube“.

 

1. uzávierka, 16.4.2024

2. uzávierka, 23.4.2024

3. uzávierka, 30.4.2024

nečlen

člen

nečlen

člen

nečlen

člen

Za prvého psa

30 €

25 €

35 €

30 €

40 €

35 €

Za ďalšieho psa

27 €

22 €

32 €

27 €

37 €

32 €

Mladší dorast, dorast

15 €

0 €

20 €

0 €

20 €

0 €

Čestná, veteránov

15 €

10 €

20 €

15 €

25 €

20 €

Pár psov, chovateľská skupina

10 €

8 €

13 €

11 €

15 €

14 €

Dieťa a pes a junior handling

8 €

6 €

10 €

8 €

12 €

10 €

BANKOVÉ SPOJENIE
Názov banky: Fio banka, Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava
Majiteľ účtu: Klub chovateľov málopočetných plemien psov
Sídlo klubu: Hôrky 160/31, 97231 Ráztočno, SR
Číslo účtu EUR v SR: 2701546048/8330
Číslo účtu EUR v ČR: 2701546048/2010 – je nutné platiť v EUR
IBAN CODE: SK8583300000002701546048
SWIFT CODE: FIOZSKBAXXX

Pri úhrade poplatku rozhoduje dátum jeho zaplatenia. Výstavné poplatky za viacerých psov sa platí spolu. Pri platbe nezabudnite uviesť vygenerovaný variabilný symbol. Na uplatnenie zľavy pre člena klubu, si musíte uviesť údaj o členstve v clubdogshow, v časti moje údaje, pridať členstvo v klube. Vystavovateľ nemá nárok na vrátenie výstavných poplatkov, ak sa z akýchkoľvek dôvodov na výstave nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.

Všeobecné ustanovenia

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI, SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Výstava je prístupná všetkým psom a sukám plemien zastrešených v KCHMPP. Vystavovateľ nemusí byť členom uvedeného klubu. Jedince musia byť zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Importované jedince v SR musia byť zapísané v slovenskej plemennej knihe psov SKJ.

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom.

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. Predaj šteniec na výstavisku je zakázaný!

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov. Vystavovatelia sú povinní byť označení správnym a viditeľným katalógovým číslom počas posudzovania v kruhoch ako aj počas záverečných súťaží. V prípade nastúpenia do súťaží s nesprávnym číslom alebo nastúpenie do nesprávnej súťaže, výsledky nebudú zaradené do výsledkovej listiny výstavy.

Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa.

Upozornenie pre vystavovateľov
Posudkové listy vystavovaných jedincov sú v kruhu. Preraďovanie psov na výstave z triedy otvorenej do triedy pracovnej alebo šampiónov nie je možné. Preraďovanie do inej triedy je možné len vtedy, ak ide o chybu spôsobenú organizátorom výstavy.

Veterinárne podmienky
Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním.

Protest
sa môže podať len z formálnych dôvodov, písomne vo výstavnej kancelárii, počas výstavy, do skončenia posudzovania v kruhoch, súčasne so zložením vkladu 20 €, ktorý pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa prepadne. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu – oceneniu, poradiu, udeleným titulom a pod. je neprípustný.

Triedy

Mladší dorast od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov
Dorast 6 – 9 mesiacov
Mladých 9 – 18 mesiacov
Stredná 15 – 24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Trieda pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)
Trieda šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
Trieda veteránov od 8 rokov
Trieda čestná od 15 mesiacov s titulom ICH, CH, NV (priložiť kópiu dokladu)

Do triedy pracovnej je možné prihlásiť plemená: Austrálska kelpia, Bergamský pastiersky pes, Chodský pes, Holandský ovčiak, Pikardský ovčiak, Pyrenejský ovčiak, Východoeurópsky ovčiak.

Tituly a čakateľstvá

CAJC Čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môže ho získať pes a suka v triede mladých ocenené známkou výborný 1.
CAC Čakateľstvo šampióna SR môže získať pes a suka v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenené známkou výborný 1.
R. CAC Čakateľstvo šampióna SR môže získať pes a suka v triede otvorenej, strednej, pracovnej a šampiónov ocenené známkou výborný 2, ak v danej triede bol udelený CAC.
BOJ Najlepší mladý jedinec, nastupujú psy a suky, ktorým bol udelený titul CAJC. Titul získa jeden z nich.
BOB Víťaz plemena, nastupujú psy a suky, ktorým bol udelený titul BOJ, CAC a V1 z triedy veteránov.
Titul získa najlepší z nich.
BOS Najlepší z opačného pohlavia.
BOD Víťaz dňa, nastupujú jedinci, ktorí v daný deň získali titul BOB. Titul získa najlepší z nich.
BIS Víťaz výstavy, nastupujú BOD. Titul získa najlepší z nich.

Súťaže

Do súťaží nie je možné prihlásiť psa v deň výstavy

Dieťa a pes: súťaž pre deti od 3 do 9 rokov so psom, bez ohľadu, či bol prihlásený na výstavu
Junior Handling: Do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť mladého vystavovateľa vo veku od 9 do 17 rokov a svojho psa, bez ohľadu, či bol prihlásený na výstavu.
Najkrajší pár: Do tejto súťaže môže vystavovateľ/majiteľ (100% zhoda, nie spolumajiteľ) prihlásiť svojho psa a svoju suku rovnakého plemena a rázu, ktoré boli posúdené na tejto výstave.
Chovateľská skupina: Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej troch jedincov rovnakého plemena, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice, z rozličných vrhov a najmenej od dvoch rôznych matiek alebo otcov.
Najkrajší mladší dorast: do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ocenené v triede mladší dorast známkou veľmi nádejný 1.
Najkrajší dorast: do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ocenené v triede dorastu známkou veľmi nádejný 1.
Najkrajší mladý pes: do súťaže nastupujú psy, ktorí získali CAJC.
Najkrajšia mladá suka: do súťaže nastupujú suky, ktoré získali CAJC.
Najkrajší mladý jedinec: do súťaže nastupuje najkrajší mladý pes a najkrajšia mladá suka.
Najkrajší veterán: do súťaže nastupujú veteráni, ktorí získali ocenenie výborný 1.
Najkrajší jedinec z triedy čestnej: nastupujú najlepší jedinci z triedy čestnej každého plemena ocenený známkou výborný 1.

Reklama
Formát reklamy: celá strana A5 – 115x180mm, hotové litografie dodané na email dusan.kuris@gmail.com v JPG alebo PDF (min. 300 dpi). Uzávierka inzercie je 21 dní pred konaním výstavy. Podmienkou pre zverejnenie v online katalógu je úhrada vopred. Poplatok je 14 € za celú stranu, 7 € za 1/2 strany. Farebná tlač 100% príplatok.