KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

KLUBOVÁ VÝSTAVA CAC, Dolný Kubín 14.9.2024

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA (bez CAC), Dolný Kubín 15.9.2024

Kemp Tília Gäceľ, Gäceľská cesta 2, Oravská Poruba 027 54, https://www.kemptilia.sk/kontakt/

Informácie pre vystavovateľov

  • Potvrdenie o prijatí psa nájdete vo svojom menu v on-line http://www.clubdogshow.sk 
  • On-line mini katalóg s časovým harmonogramom posudzovania bude zverejnený 8.9.2024 na stránke klubu,
  • On-line katalóg dostanete pri príjme psov v deň konania výstavy vo výstavnej kancelárii
  • Súčasťou vstupného listu sú aj katalógové čísla prihlásených psov, ktoré nájdete na ďalšej strane vstupného listu. Je nevyhnutné, aby ste si ich vytlačili a priniesli so sebou na výstavu. S týmito číslami nastúpite do výstavného kruhu, aj do záverečných súťaží.
  • V prípade záujmu o ubytovanie kontaktujte recepciu: https://www.kemptilia.sk/kontakt/
  • Bezplatné parkovanie pre ubytovaných v kempe.


Program – SOBOTA 14.9.2024
 
Od 0800 hod. Príjem psov a zapisovanie výsledkov
Od 0900 hod. Posudzovanie v kruhoch
Od 1300 hod. Záverečné súťaže podľa propozícií po ukončení posudzovania

Program – NEDEĽA 15.9.2024
Od 0800 hod. Príjem psov a zapisovanie výsledkov
Od 0830 hod. Posudzovanie v kruhoch
Od 1230 hod. Záverečné súťaže podľa propozícií po ukončení posudzovania.
Zmena programu vyhradená!

Rozhodcovia
Zmena rozhodcu vyhradená!

Sobota 14.09.2024

 

Nedeľa 15.09.2024

 

ANNA KOCHAN / PL

 

OTAKAR VONDROUŠ / CZ

 

1. FCI

AUSTRALIAN STUMPY TAIL CATTLE DOG

 

1. FCI

AUSTRALIAN STUMPY TAIL CATTLE DOG

 

1. FCI

AUSTRÁLSKA KELPIE

 

1. FCI

AUSTRÁLSKA KELPIE

 

1. FCI

BERGAMSKÝ PASTIERSKY PES

 

1. FCI

AUSTRÁLSKY DOBYTKÁRSKY PES

 

1. FCI

CANE DA PASTORE MAREMMANO-ABRUZZE

 

1. FCI

BERGAMSKÝ PASTIERSKY PES

 

1. FCI

HRVATSKI OVCAR

 

1. FCI

CANE DA PASTORE MAREMMANO-ABRUZZE

 

1. FCI

CHODSKÝ PES

 

1. FCI

HOLANDSKÝ OVČIAK DLHOSRSTÝ

 

1. FCI

KATALÁNSKY OVČIAK

 

1. FCI

HOLANDSKÝ OVČIAK HRUBOSRSTÝ

 

1. FCI

LANCASHIRE HEELER

 

1. FCI

HOLANDSKÝ OVČIAK KRÁTKOSRSTÝ

 

1. FCI

PIKARDSKÝ OVČIAK

 

1. FCI

HRVATSKI OVCAR

 

1. FCI

PODHALANSKÝ OVČIAK

 

1. FCI

CHODSKÝ PES

 

1. FCI

POĽSKÝ NÍŽINNÝ OVČIAK

 

1. FCI

KATALÁNSKY OVČIAK

 

1. FCI

PORTUGALSKÝ OVČIARSKY PES

 

1. FCI

LANCASHIRE HEELER

 

1. FCI

PYRENEJSKÝ DLHOSRSTÝ OVČIAK

 

1. FCI

PIKARDSKÝ OVČIAK

 

1. FCI

PYRENEJSKÝ KRÁTKOSRSTÝ OVČIAK

 

1. FCI

PODHALANSKÝ OVČIAK

 

1. FCI

SARLOSKÝ VLČIAK

 

1. FCI

POĽSKÝ NÍŽINNÝ OVČIAK

 

1. FCI

SCHAPENDOES

 

1. FCI

PORTUGALSKÝ OVČIARSKY PES

 

1. FCI

ŠIPERKA

 

1. FCI

PYRENEJSKÝ DLHOSRSTÝ OVČIAK

 

nezaradené

BIEWER YORKSHIRE TERRIER

 

1. FCI

PYRENEJSKÝ KRÁTKOSRSTÝ OVČIAK

 

nezaradené

ČESKÝ HORSKÝ PES

 

1. FCI

SARLOSKÝ VLČIAK

 

nezaradené

ČESKÝ STRAKATÝ PES

 

1. FCI

SCHAPENDOES

 

nezaradené

LOUISIANSKÝ LEOPARDÍ PES

 

1. FCI

ŠIPERKA

 

nezaradené

VÝCHODOEURÓPSKY OVČIAK

 

3. FCI

GOS RATER VALENCIA

 
   

5. FCI

CANAAN DOG

 

ZUZANA MIKOLKOVÁ – BETINSKÁ / SK

 

5. FCI

EURASIER

 

1. FCI

AUSTRÁLSKY DOBYTKÁRSKY PES

 

5. FCI

JAPONSKÝ ŠPIC

 

1. FCI

HOLANDSKÝ OVČIAK DLHOSRSTÝ

 

5. FCI

MEXICKÝ NAHÁČ MALÝ

 

1. FCI

HOLANDSKÝ OVČIAK HRUBOSRSTÝ

 

5. FCI

MEXICKÝ NAHÁČ STREDNÝ

 

1. FCI

HOLANDSKÝ OVČIAK KRÁTKOSRSTÝ

 

5. FCI

MEXICKÝ NAHÁČ VEĽKÝ

 

5. FCI

CANAAN DOG

 

5. FCI

PERUÁNSKY NAHÁČ MALÝ 25-40 CM

 

5. FCI

EURASIER

 

5. FCI

PERUÁNSKY NAHÁČ STREDNÝ 40-50 CM

 

5. FCI

JAPONSKÝ ŠPIC

 

5. FCI

PERUÁNSKY NAHÁČ VEĽKÝ 50-65 CM

 

5. FCI

MEXICKÝ NAHÁČ MALÝ

 

5. FCI

THAJSKÝ RIDŽBEK

 

5. FCI

MEXICKÝ NAHÁČ STREDNÝ

 

9. FCI

BELGICKÝ GRIFON

 

5. FCI

MEXICKÝ NAHÁČ VEĽKÝ

 

9. FCI

BOSTON TERRIER

 

5. FCI

PERUÁNSKY NAHÁČ MALÝ 25-40 CM

 

9. FCI

BRABANTSKÝ GRIFON

 

5. FCI

PERUÁNSKY NAHÁČ STREDNÝ 40-50 CM

 

9. FCI

BRUSELSKÝ GRIFON

 

5. FCI

PERUÁNSKY NAHÁČ VEĽKÝ 50-65 CM

 

9. FCI

JAPONSKÝ ŠPANIEL

 

5. FCI

THAJSKÝ RIDŽBEK

 

9. FCI

PRAŽSKÝ KRYSAŘIK ČIERNY S PÁLENÍM

 
   

9. FCI

PRAŽSKÝ KRYSAŘIK OSTATNÉ FARBY

 

DUŠAN KURIŠ / SK

 

9. FCI

RUSKÝ TOY DLHOSRSTÝ

 

9. FCI

BELGICKÝ GRIFON

 

9. FCI

RUSKÝ TOY HLADKOSRSTÝ

 

9. FCI

BOSTON TERRIER

    

9. FCI

BRABANTSKÝ GRIFON

 

DUŠAN KURIŠ / SK

 

9. FCI

BRUSELSKÝ GRIFON

 

nezaradené

BIEWER YORKSHIRE TERRIER

 

9. FCI

JAPONSKÝ ŠPANIEL

 

nezaradené

ČESKÝ HORSKÝ PES

 

9. FCI

PRAŽSKÝ KRYSAŘIK ČIERNY S PÁLENÍM

 

nezaradené

ČESKÝ STRAKATÝ PES

 

9. FCI

PRAŽSKÝ KRYSAŘIK OSTATNÉ FARBY

 

nezaradené

LOUISIANSKÝ LEOPARDÍ PES

 

9. FCI

RUSKÝ TOY DLHOSRSTÝ

 

nezaradené

VÝCHODOEURÓPSKY OVČIAK

 

9. FCI

RUSKÝ TOY HLADKOSRSTÝ

    

Prihlasovanie

Iba on-line: http://www.clubdogshow.sk/od 1.7.2024

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu pôvodu psa. Iné doklady (puppy card, matriky a iné matričné doklady, fotky !!!) nebudú akceptované.

V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa, bude jedinec automaticky zaradený do prislúchajúcej triedy podľa veku. Jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia medzinárodného pracovného certifikátu pre triedu pracovnú (nestačí doklad o absolvovaní pracovnej skúšky), kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov (platí len ICH alebo CH – neprikladajte zbytočne Junior šampionát, alebo klubový šampionát), a doklad o titule pre triedu čestnú, budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. Prihlásiť psa na výstavu po tretej uzávierke nie je možné! Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné! Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Výstavné poplatky za neprijaté prihlášky / preplatky budú vrátené na účet refundáciou do 30 dní po ukončení výstavy. Nie je potrebné posielať žiadosť. V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek dôvodu, si z poukázanej sumy účtujeme manipulačný poplatok vo výške 5€.

Storno prihlášky je možné najneskôr do 03.09.2024!  Žiadosť pošlite v PDF na email dusan.kuris@gmail.com. Žiadosť na storno prihlášku nájdete TU.

Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy. Vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho mena a adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa KCHMPP a partnerov výstavy. Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

On-line štatistiku obsadenie tried nájdete tu: http://clubdogshow.sk/statistics.php

clubdogshow

Kontakt : dusan.kuris@gmail.com

Výstavné poplatky

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte hneď po registrácii on-line prihlášky, najneskôr do 24 hodín po prihlásení. Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 48 hodinách vymazané.

V prípade že si uplatňujete zľavu výstavného poplatku ako člen klubu na výstavu KCHMPP, musíte to v prihláške clubdogshow v časti „Moje údaje“ uviesť. Nájdete to v pravo dole „Pridať členstvo v klube“

Jedna výstava

1. uzávierka, 20.08.2024

2. uzávierka, 27.08.2024

3. uzávierka, 03.09.2024

nečlen

člen

nečlen

člen

nečlen

člen

Za prvého psa

30 €

25 €

35 €

30 €

40 €

35 €

Za ďalšieho psa

27 €

22 €

32 €

27 €

37 €

32 €

Mladší dorast, dorast

15 €

0 €

20 €

0 €

22 €

0 €

Čestná, veteránov

15 €

10 €

20 €

15 €

25 €

20 €

Pár psov, chovateľská skupina

10 €

8 €

12 €

10 €

14 €

12 €

Dieťa a pes a junior handling

8 €

6 €

10 €

8 €

12 €

10 €

Obidve výstavy

1. uzávierka, 20.08.2024

2. uzávierka, 27.08.2024

3. uzávierka, 03.09.2024

nečlen

člen

nečlen

člen

nečlen

člen

Za prvého psa

50 €

40 €

60 €

50 €

70 €

60 €

Za ďalšieho psa

44 €

34€

54 €

44 €

64 €

54 €

Mladší dorast, dorast

20 €

0 €

30 €

0 €

40 €

0 €

Čestná, veteránov

20 €

15 €

30 €

20 €

40 €

25 €

Pár psov, chovateľská skupina

15 €

11 €

19 €

15 €

23 €

19 €

Dieťa a pes a junior handling

13 €

9 €

17 €

13 €

19 €

17 €

BANKOVÉ SPOJENIE

Názov banky: Fio banka, Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava
Majiteľ účtu: Klub chovateľov málopočetných plemien psov
Sídlo klubu: Hôrky 160/31, 97231 Ráztočno, SR
Číslo účtu EUR v SR: 2701546048/8330
Číslo účtu EUR v ČR: 2701546048/2010 – je nutné platiť v EUR
IBAN CODE: SK8583300000002701546048
SWIFT CODE: FIOZSKBAXXX

Pri úhrade poplatku rozhoduje dátum jeho zaplatenia. Výstavné poplatky za viacerých psov sa platí spolu. Pri platbe nezabudnite uviesť vygenerovaný variabilný symbol. Na uplatnenie zľavy pre člena klubu, si musíte uviesť údaj o členstve v clubdogshow, v časti moje údaje, pridať členstvo v klube. Vystavovateľ nemá nárok na vrátenie výstavných poplatkov, ak sa z akýchkoľvek dôvodov na výstave nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.

Všeobecné ustanovenia

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI, SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Výstava je prístupná všetkým psom a sukám plemien zastrešených v KCHMPP. Vystavovateľ nemusí byť členom uvedeného klubu. Jedince musia byť zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Importované jedince v SR musia byť zapísané v slovenskej plemennej knihe psov SKJ.

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. 

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. Predaj šteniec na výstavisku je zakázaný!

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov. Vystavovatelia sú povinní byť označení správnym a viditeľným katalógovým číslom počas posudzovania v kruhoch ako aj počas záverečných súťaží. V prípade nastúpenia do súťaží s nesprávnym číslom alebo nastúpenie do nesprávnej súťaže, výsledky nebudú zaradené do výsledkovej listiny výstavy.

Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa.

Upozornenie pre vystavovateľov

Posudkové listy vystavovaných jedincov sú v kruhu. Preraďovanie psov na výstave z triedy otvorenej do triedy pracovnej alebo šampiónov nie je možné. Preraďovanie do inej triedy je možné len vtedy, ak ide o chybu spôsobenú organizátorom výstavy.

Veterinárne podmienky

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním.

Protest

Môže vystavovateľ podať len z formálnych dôvodov, písomne vo výstavnej kancelárii, počas výstavy, do skončenia posudzovania v kruhoch, súčasne so zložením vkladu 30 €, ktorý pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa prepadne. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu – oceneniu, poradiu, udeleným titulom a pod. je neprípustný.

Triedy

Mladší dorast od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov
Dorastu   6 –   9 mesiacov
Mladých   9 –  18 mesiacov
Stredná 15 –  24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Trieda pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)
Trieda šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
Trieda veteránov od 8 rokov
Trieda čestná od 15 mesiacov s titulom ICH, CH, NV (priložiť kópiu dokladu)
Do triedy pracovnej je možné prihlásiť plemená: Austrálska kelpia, Bergamský pastiersky pes, Chodský pes, Holandský ovčiak, Pikardský ovčiak, Pyrenejský ovčiak, Východoeurópsky ovčiak

Tituly 14.9.2024

CAJC Čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môže ho získať pes a suka v triede mladých ocenené známkou výborný 1.
CAC Čakateľstvo šampióna SR môže získať pes a suka v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenené známkou výborný 1.
R. CAC Čakateľstvo šampióna SR môže získať pes a suka v triede otvorenej, strednej, pracovnej a šampiónov ocenené známkou výborný 2, ak v danej triede bol udelený CAC.
KVM Klubový víťaz mladých môže získať pes a suka osobitne, ktorí v triede mladých získali titul CAJC.
KV Klubový víťaz môže získať pes a suka osobitne, ktorí v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov získali titul CAC.
BOJ Najlepší mladý jedinec, nastupujú psy a suky, ktorým bol udelený titul KVM. Titul získa jeden z nich.
BOB Víťaz plemena, nastupujú psy a suky, ktorým bol udelený titul BOJ, KV a V1 z triedy veteránov. Titul získa najlepší z nich.
BOS Najlepší z opačného pohlavia.

Tituly 15.9.2024

VTM Víťaz triedy mladých môže ho získať pes a suka v triede mladých ocenené známkou V1.
VŠVM Víťaz špeciálnej výstavy mladých. Titul môže získať pes a suka osobitne v triede mladých ocenené známkou V1
VT Víťaz triedy môže získať pes a suka v triede strednej, otvorenej, šampiónov ocenené známkou V1.
VŠV Víťaz špeciálnej výstavy Titul môže získať 1 pes a 1 suka osobitne. Do súťaže nastupujú jedince, ocenené v triede strednej, otvorenej a šampiónov známkou V1. 
VŠVV Víťaz špeciálnej výstavy veterán. Titul môže získať pes a suka osobitne v triede veteránov ocenené známkou V1
BOV Víťaz plemena veteránov – nastupujú pes a suka, ktorým bol v triede veteránov udelený titul Víťaz špeciálnej výstavy veterán. Titul získava 1 z nich.
BOJ Víťaz plemena mladých – nastupujú pes a suka, ktorým bol v triede mladých udelený titul. Víťaz špeciálnej výstavy mladých. Titul získava 1 z nich. 
BOB Víťaz plemena – nastupujú psy a suky, ktorým bol udelený titul BOJ, Víťaz špeciálnej výstavy a BOV. Titul získa najlepší z nich.
BOS Najlepší z opačného pohlavia – získava ho najlepší jedinec z opačného pohlavia ako je víťaz BOB. 

Súťaže

Do súťaží nie je možné prihlásiť psa v deň výstavy

Dieťa a pes: súťaž pre deti od 3 do 9 rokov so psom, bez ohľadu, či bol prihlásený na výstavu
Junior Handling: Do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť mladého vystavovateľa vo veku od 9 do 17 rokov a svojho psa, bez ohľadu, či bol prihlásený na výstavu.
Najkrajší pár psov: pes a suka jedného plemena, ktorí boli na výstave posúdení a sú v majetku jedného majiteľa.
Chovateľská skupina: Do súťaže môže chovateľ prihlásiť minimálne 3 jedincov rovnakého plemena, pochádzajúcich z vlastného chovu ktorí pochádzajú z rôznych spojení (min. od dvoch rôznych otcov alebo matiek) a boli na výstave posúdení. Psi nemusia byť v majetku chovateľa.
Najkrajší mladší dorast: do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ocenené v triede mladší dorast známkou veľmi nádejný 1.
Najkrajší dorast: do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ocenené v triede dorastu známkou veľmi nádejný 1.
Najkrajší mladý jedinec (BIS junior): do súťaže nastupuje jedinci, ktorí získali ocenenie BOJ.
Najkrajší veterán (BIS veterán): do súťaže nastupujú veteráni, ktorí získali ocenenie BOV.
Najkrajší jedinec z triedy čestnej (BIS triedy čestnej): nastupujú najlepší jedinci z triedy čestnej, ocenení známkou výborný 1.
Víťaz výstavy (BIS 1-3 miesto): Nastupujú jedinci z každého plemena, ktorí získali titul BOB.

Reklama

Formát reklamy: celá strana A5 – 115x180mm, hotové litografie dodané na email dusan.kuris@gmail.com v JPG alebo PDF (min. 300 dpi). Uzávierka inzercie je 21 dní pred konaním výstavy. Podmienkou pre zverejnenie v online katalógu je úhrada vopred. Poplatok je 14 EUR za celú stranu, 7 EUR za 1/2 strany. Farebná tlač 100% príplatok.