KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

10.09.2022

Špeciálna výstava (CAC), 10.09.2022, RadavaPosudzovatelia: Vladimír Javorčík/SK a Anna Jaśkiewicz/PL AUSTRÁLSKA KELPIEPes Šampiónov EXCALIBUR BLACK REBELL REPRESENT – nenastúpil AUSTRÁLSKY DOBYTKÁRSKY PESPes Mladých ELDERON CARPATHIAN DINGO – V1, CAJC, BIS Junior3Pes Stredná UNBELIAVABLE BIG BOY CINDERELLA´S RANCH – V1, CACPes Otvorená BLACK BARON CARPHATIAN DINGO – V2Pes Otvorená DINGOSTAR KANALETTO – V1, CAC, BOBSuka Mladých HAVIYA WARRIGAL […]

Dlžníci

Neuhradené platby v KCHMPP (alebo dlžníci KCHMPP) Klubová výstava Tlmače 11.9.2021 Podstávkova Denisa, TR – 30 € Prochádzka Ladislav, JŠ – 35 € Štramová Petra, HO – 35 € Klubová výstava Tesáre 22.-23.9.2018 Holecová Katarína, LLP – 35 € Valašíková Lucia, HO – 35 € Klubová výstava Pezinok 10.3.2018 Holecová Katarína, LLP – 30 € Vančová Magdaléna, PK – 15 […]

Spoločné posedenie

Vážení členovia, priatelia klubu  Dovoľujeme si Vás pozvať na spoločné posedenie členov (a priateľov) nášho klubu dňa 10.9.2022 v Penzióne Lagáň, Radava 471, okr. Nové Zámky NÁVRATKA Stiahnuť pozvánku

Uznesenie č. 45/2021

P SKJ ukladá sekretariátu SKJ zverejniť informáciu, že pri prijímaní psa na výstavy musí byť doložená kópia preukazu o pôvode, v opačnom prípade po zistení takéhoto porušenia výstavného poriadku nebude môcť daný klub, organizácia v nasledujúcom roku organizovať výstavy s udeľovaním CAC, prípadne Oblastné výstavy.

Výbor KCHMPP schvaľuje od 1.1.2019

zrušenie vydávania kartičiek CC, JCC, BOB, BOS, potvrdzujúcich udelenie čakateľstiev a titulov na klubových výstavách KCHMPP v SR. zrušenie výstavného poplatku pre členov klubu za psa prihláseného do triedy mladší dorast a dorast na klubových výstavách KCHMPP v SR. úpravy poriadkov Klubový šampión krásy (mladých, dospelých) – zrušenie povinnosti predkladať kartičky CC/JCC k žiadosti o šampionát, získané od […]

Oznam o aktuálnom uchovňovaní

V súvislosti s mimoriadnou situáciu (COVID 19) výbor schvaľuje dočasné podmienky pre zaradenie jedincov do chovu v našom klube na obdobie do znovuobnovenia organizovania výstav psov na Slovensku takto: Popisné prehliadky pre plemeno Louisianský leopardí pes sú zrušené. Chovateľský a zápisný poriadok KCHMPP 6.1., 6.2., písmeno a, b, d zostávajú v platnosti, bez zmeny. Menia sa podmienky […]

Zrušená KV

Výbor KCHMPP sa pre mimoriadnu situáciu, rozhodol zrušiť klubovú výstavu dňa 5.12.2020 v Radave. Výstava bude preložená na mesiac marec 2021. Vystavovatelia, ktorí chcú svoje prihlásenie na výstavu stornovať a vrátiť výstavný poplatok, prosím napísať krátku správu ekonómovi klubu na email: [email protected]. Výstavný poplatok Vám bude vrátený vo výške 100%. Požiadavku na vrátenie výstavného poplatku prosím poslať najneskôr do […]

Výzva SKJ

Vážení chovatelia! Náš život sa v ostatných týždňoch neočakávane zmenil a stretávame sa s problémom, s ktorým sa ani najstarší naši obyvatelia ešte nestretli.  Vláda prijíma každý deň opatrenia, ktoré menia náš zabehnutý rytmus života. Mimoriadne opatrenia výrazne obmedzujú naše cestovanie, pohyb, styk s ostatnými ľuďmi. V tomto vážnom čase však nestačia iba opatrenia vlády.  Pandémia COVID – 19  vyžaduje zodpovedný prístup nás všetkých […]