KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Nové podmienky zaradenia do chovu

Podmienky zaradenia do chovu plemena Bostonský teriér, platné od 1.6.2024

  • overený pôvod, osvedčený preukazom o pôvode psa, vydaný Plemennou knihou, uznanou FCI
  • dovezené jedince musia byť zapísané v plemennej knihe UKK
  • dosiahnutie vekovej hranice: 12 mesiacov
  • absolvovanie dvoch výstav v SR vo veku minimálne 12 mesiacov, z toho jednej klubovej s oceneniami minimálne „Veľmi dobrý/á/“.
  • ocenenia musia byť od dvoch rôznych rozhodcov.
  • doloženie poradcovi chovu vyšetrenie na luxáciu pately vykonané vo veku minimálne 12 mesiacov.
  • splnenie podmienok do chovu zaznačí poradca chovu do originálu preukazu pôvodu.
  • zaradenie jedinca do chovu robí plemenná kniha UKK
  • suka môže mať 3 vrhy za 2 roky
  • ukončenie chovnosti: suky po dovŕšení 9 rokov. Chovnosť psa nie je obmedzená vekom.


Zmeny v podmienkach zaradenia do chovu boli schválené chovateľmi Boston teriér dňa 18.5.2024 a nadobúdajú účinnosť dňom 1.6.2024.

Do 31.5.2024 platia pôvodné podmienky.