KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Nové poverenie správou plemien

Správou plemena austrálsky ovčiak je od 1.1. 2024 poverenýAUSTRÁLSKY OVČIAK KLUB.  Správou plemena miniatúrny americký ovčiak  je od 1.1. 2024 poverenýKLUB MINIATÚRNY AMERICKÝ OVČIAK.

Odobratie správy plemien

Prezídium UKK schvaľuje odobratie správy plemien austrálsky ovčiak a miniatúrny americký ovčiak od Klubu chovateľov málopočetných plemin psov s platnosťou od 1.11.2023.

Dlžníci

Neuhradené platby v KCHMPP (alebo dlžníci KCHMPP) Klubová výstava Tlmače 11.9.2021 Podstávkova Denisa, TR – 30 € Klubová výstava Tesáre 22.-23.9.2018 Holecová Katarína, LLP – 35 € Valašíková Lucia, HO – 35 € Klubová výstava Pezinok 10.3.2018 Holecová Katarína, LLP – 30 € Vančová Magdaléna, PK – 15 € Klubová výstava Vrútky 24.9.2017 Doležalová Renata, RT – […]

Uznesenie č. 45/2021

P SKJ ukladá sekretariátu SKJ zverejniť informáciu, že pri prijímaní psa na výstavy musí byť doložená kópia preukazu o pôvode, v opačnom prípade po zistení takéhoto porušenia výstavného poriadku nebude môcť daný klub, organizácia v nasledujúcom roku organizovať výstavy s udeľovaním CAC, prípadne Oblastné výstavy.

Výbor KCHMPP schvaľuje od 1.1.2019

zrušenie vydávania kartičiek CC, JCC, BOB, BOS, potvrdzujúcich udelenie čakateľstiev a titulov na klubových výstavách KCHMPP v SR. zrušenie výstavného poplatku pre členov klubu za psa prihláseného do triedy mladší dorast a dorast na klubových výstavách KCHMPP v SR. úpravy poriadkov Klubový šampión krásy (mladých, dospelých) – zrušenie povinnosti predkladať kartičky CC/JCC k žiadosti o šampionát, získané od […]

Pravidlá pri úhrade výstavných poplatkov na klubových výstavách

Výška výstavného poplatku sa stanovuje podľa dátumu uhradenia, nie podľa prihlásenia psa na klubovú výstavu. Akceptuje sa pripísanie sumy na klubový účet do 4 dní po danej uzávierke. Výstavný poplatok platený po tretej uzávierke, alebo v deň výstavy sa zvyšuje o 100%. Platí aj pre prihlásenie do záverečných súťaží. Ak sa vystavovateľ z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní výstavy, nemá […]