KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Výbor KCHMPP schvaľuje od 1.1.2019

  • zrušenie vydávania kartičiek CC, JCC, BOB, BOS, potvrdzujúcich udelenie čakateľstiev a titulov na klubových výstavách KCHMPP v SR.
  • zrušenie výstavného poplatku pre členov klubu za psa prihláseného do triedy mladší dorast a dorast na klubových výstavách KCHMPP v SR.
  • úpravy poriadkov Klubový šampión krásy (mladých, dospelých) – zrušenie povinnosti predkladať kartičky CC/JCC k žiadosti o šampionát, získané od 1.1.2019.