KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Země původu: Česká republika

Datum publikace platného standardu:

Použití: Všestranný sportovní a pracovní pes, určený zejména pro horské a podhorské oblasti. Uplatňuje se např. jako pes tažný, pro závody psích zápřahů, záchranářský, lavinový, pastevecký i jako pes hlídací a rodinný společník.

Klasifikace FCI: Skupina 2. 2.2. psi dogovití 2.2.2. typ horský. Zkouška z výkonu není požadována.

Stručný historický přehled: Plemeno vzniklo v roce 1977 zkřížením kanadského saňového psa z okolí Athabasky – Aljaška (plemeno neregistrované FCI) se slovenským čuvačem (FCI 142) a následným šlechtěním.

Celkový vzhled: Dlouhosrstý strakatý pes s převislýma ušima, mírně obdélníkového až téměř kvadratického formátu těla, na vyšších nohách, pevné konstituce, bez známek lymfatičnosti nebo hrubosti.

Důležité proporce:
Délka těla: výška v kohoutku 10 : 9,9  až 10 : 9
Hloubka hrudníku: výška v kohoutku 1 : 2,5
Délka nosního hřbetu: délka hlavy 1 : 2,2  až 1 : 2,4

Chování a povaha: Povaha přátelská, sebevědomá. Temperament živý. Je dobře ovladatelný, schopný všestranného výcviku.

HLAVA:
Mozkovna:
Poměrně široká, ale její šířka je vždy o něco menší než délka, temeno spíše ploché, nepříliš klenuté. Linie temene a nosního hřbetu jsou divergentní.
Stop: Zřetelný, ale pozvolný.
Obličejová část: Nosní partie jen mírně kratší než lebeční, nepříliš hluboká, tupě zakončená. Nosní hřbet rovný, široký.
Čenich: Nosní houba černá.
Pysky: Silné, ale přiléhavé, nepřevislé. Koutky tlamy uzavřené. Pigmentace sytá.
Chrup:  Zuby velké. Skus pravidelný nůžkový, přípustný je i klešťový skus. Počet řezáků úplný.
Oči: Středně velké, oválného tvaru, vodorovně uložené, hnědé až tmavohnědé, mírného výrazu. Okraje očních víček sytě pigmentované.
Uši: Vysoko a široko od sebe nasazené, se širokým úponem, převislé, trojúhelníkovitého tvaru. Poměrně velké, při natažení dosahují ke koutkům tlamy. Předním okrajem přiléhají ke skráním, zadní okraj, zejména v afektu, odstává.

KRK:
Středně dlouhý, poměrně silný, dobře osvalený, nesený šikmo přibližně v úhlu 450. Kůže silná, ale bez laloku. Osrstění velmi husté.

TĚLO:
Kohoutek: Zřetelný
Hřbet: Rovný, pevný.
Bedra: Pevná, svalnatá, krátká.
Záď: Zaoblená, její nejvyšší bod leží ve stejné výšce jako kohoutek. Může být i lehce přestavěná.
Předhrudí: Dobře vyvinuté, ale ne přehnaně široké.
Hrudník: Oválného průřezu, dlouhý. Spodní linie dosahuje k loktům, ale na níže.
Břicho: Mírně vtažené

Ocas: Nasazený v linii zádě, dosahuje k hlezennímu kloubu. Je bohatě osrstěný. V klidu nesený svisle dolů nebo mírně prohnutý a v pohybu a v afektu srpovitě nad linií hřbetu.

KONČETINY:
Hrudní končetiny: Rovné a silné, rovnoběžně a středně daleko od sebe postavené
LoktySměřují přesně dozadu.
Záprstí: Pružné, ale ne měkké.
Tlapky: Oválného tvaru, velké, uzavřené. Prsty silné, klenuté.
Pánevní končetiny: Silné, dobře osvalené. Při pohledu zezadu rovnoběžné a středně daleko od sebe postavené. Přiměřeně zaúhlené, bez extrémů jedním či druhým směrem.
Nárt: Silný, krátký, kolmý.
Tlapky: Stejného tvaru jako u hrudních končetin, směřují přesně kupředu. Páté prsty, případně i šesté prsty nejsou vadou.

POHYB: Prostorný, vytrvalý, bez známek těžkopádnosti.

KŮŽE: Silná, ale pružná, bez záhybů.

OSRSTĚNÍ:
Srst: Dlouhá, délka srsti na hřbetě do 10 cm, na zadní straně stehen a na ocase mírně delší. Je rovná, hustá, uzavřená, v zimě s bohatou podsadou. Břicho je rovněž dobře osrstěné. Na hlavě a předních stranách končetin je srst krátká.

Zbarvení: Je vždy strakaté – barevné plotny na čistě bílém podkladě. Barva ploten může být libovolná. Hlava je zbarvená celá nebo s bílou lysinkou. Plotny na trupu mohou být rozmístěny jakkoliv nepravidelně. Na trupu musí být minimálně jedna malá plotna.

Plášťové zbarvení je méně žádoucí, ale přípustné, pokud je plášť zřetelně přerušen bílou barvou alespoň na krku (límec) nebo na bedrech. Na bílém podkladě se někdy objevuje tečkování, které lze tolerovat, pokud neruší celkový dojem kontrastu ploten a podkladu.

Jestliže je pes po stránce morfologické mimořádně kvalitní, lze nedostatky ve zbarvení tolerovat (pokud se nejedná o vady vylučující) a zadat i nejvyšší tituly.

VELIKOST A HMOTNOST:
Kohoutková výška: Psi: 60 – 70 cm, Feny: 56 – 66 cm
Hmotnost: Psi: 30 – 40 kg, Feny: 26 – 36 kg

VADY: Vše co snižuje všestranné využití psa a co je na překážku jeho dobré pohyblivosti, obratnosti, vytrvalosti a odolnosti. Všechny odchylky od standardu jsou posuzovány jako vada a hodnoceny podle míry jejich vyjádření.

VYLUČUJÍCÍ VADY:

  • agresivita nebo kousavost z bázlivosti
  • barva nosní houby jiná než černá
  • jiný skus než nůžkový, klešťový nebo těsný klešťový
  • výrazná chudozubost (chybí více než 3 zuby)
  • zcela bílá barva bez barevných znaků
  • jakákoliv anatomická znetvoření nebo známky oslabeného zdraví
  • kryptorchismus (psi musí vykazovat dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, která jsou plně sestouplá do šourku)
  • DKK 4/4 nebo x/4, 4/x