KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

(Berger de Picardie) Štandard FCI č. 176

ZEMĚ PŮVODU: Francie
DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 31.10.1964
ZAŘAZENÍ PODLE  FCI: Skupina 1 ovčáčtí a pastevečtí psi (kromě švýcarských salašnických psů). Sekce 1 ovčáci se zkouškou z výkonu.

CELKOVÝ VZHLED: pes střední velikosti, robustního vzhledu, ale elegantní formy, silný, dobře osvalený a dobře stavěný. Výraz obličeje je inteligentní, živý, bystrý, vyznačuje se vzhledem podobným grifonovi. 

VÝŠKA: od 60 do 65 cm pro psy od 55 do 60 cm pro feny
Vady: až o 2 cm nad maximum výšky.
Vylučující vady: pod minimem výšky, i ve třídě mladých. Více než o 2 cm nad maximem výšky.

HLAVA: ne masivní, má být v poměru k velikosti. Velmi lehký stop, je ve stejné vzdálenosti od špičky čenichu jako od týlního hrbolku. Lebka dosti široká, ale ne příliš. Srst o délce asi 4 cm. Obočí dobře vyvinuté, ale nezakrývající oči.
Vady: příliš vyznačený nebo minimální stop. Příliš dlouhá nebo příliš krátká srst. Chybějící nebo příliš vyjádřené obočí.
Vylučující vady: neodpovídající typu, špatné proporce, nedostatečné nebo příliš bohaté osrstění.

ČELO: při pohledu zpředu není ploché, ale lehce klenuté, s lehkou čelní rýhou.
Vady: nedostatečně nebo příliš silně klenuté. Příliš vyznačená čelní rýha.
Vylučující vady: plochá nebo kupolovitá mozkovna, ubíhající nebo příliš strmě spadající čelo.

LÍCE: ne příliš silně stavěné, ale také nikoliv ploché, měly by být přiměřeně zaoblené. Zadní část lící je pokryta stejně dlouhou srstí jako trup.
Vady: příliš vyjádřené líce, povolené nebo chybějící svalstvo.

TLAMA: silná a ne příliš dlouhá, nesmí končit špičkou. Nosní houba vždy černá. Pysky suché a dobře přiléhající. Nosní hřbet je rovný. Lehké vousy a bradka.
Vady: Příliš dlouhá a úzká tlama, příliš silná, špičatá nebo pravoúhelníková. Úzký nos, částečně masové barvy, tlustý koutek, tlustý spodní pysk. Klenutý nosní hřbet. Chybějící vousy a bradka. (Srst na hlavě musí být přibližně 4 cm dlouhá a vousy a bradka musí být patrné.)
Vylučující vady: proporčně neodpovídající lebce. Visící pysky. Nosní houba jiné barvy než černé. Depigmentace sliznic.

ČELISTI: mohutné, hermeticky se uzavírající, bez předkusu nebo podkusu.
Vady: velmi lehký předkus nebo podkus. Při absenci 2 premolárů se nesmí zadat CAC ani Res.CAC, při absenci 4 premolárů se nezadá výborná. Kariézní zuby podle závažnosti. Zlomené nebo vytržené špičáky.
Vylučující vady: absence více než 4 zubů, vyjádřený předkus nebo podkus.

UŠI: střední velikosti, v bázi široké, dosti vysoko nasazené. V bázi připomíná ovčí ucho, přirozeně je vždy nesené vztyčeně. Špička lehce zaoblená. Lehce divergentně nesené uši se tolerují. Délka 10 cm, nikdy více než 12 cm, ani u psů na horní hranici výšky.
Vady: příliš velké uši nebo uši připomínající belgického ovčáka, příliš nízko nasazené nebo příliš blízko u sebe nesené.
Vylučující vady: nesprávně nesené uši.

OČI: střední velikosti, nevystupující, tmavé barvy, nikdy světlé nebo „skleněné“. Zbarvení duhovky je více či méně tmavé, podle barvy srsti, ale nikdy světlejší než oříškově hnědé.
Vady: cokoliv, co neodpovídá výše uvedenému popisu.
Vylučující vady: „skleněné“ oči, šikmo posazené, nestejné. Příliš světlá barva.

VÝRAZ: výraz nesmí být ani zlý ani nedůvěřivý.
Vylučující vady: bázlivý výraz, uhýbavý pohled.

KRK: silný a osvalený, dobré délky, v pohybu nesený vzhůru a dobře nasazený v plecích. Hlava hrdě nesena.
Vady: dlouhý a úzký krk, krátký a tlustý krk, neharmonicky vystupující z plecí, volná kůže.

TRUP: hrudník hluboký, ale nikoliv přehnaně – nesmí být hlubší než k loktům. Hned za lokty měřený obvod hrudníku musí přesahovat kohoutkovou výšku o 1/5. Délka trupu přesahuje kohoutkovou výšku jen o málo. Hřbet rovný, bedra pevná. Hrudní koš je v horní třetině dobře klenutý, pak se zplošťuje k hrudní kosti. Břicho lehce vtažené. Záď postupně přechází v zadní část stehen. Stavba kostry patrná, ale nikoliv přehnaně.
Vady: v závislosti na závažnosti nedostatku. Trup příliš těžký nebo lehký, příliš dlouhý, příliš útlý, příliš hluboký. Hrudní koš příliš plochý nebo příliš kulatý. Stavba odpovídající bouvierovi. Záď příliš rovná nebo příliš strmě spadající.
Vylučující vady: výše jmenované chyby velké závažnosti.

OCAS: osrstění, délka srsti stejná jako na trupu. V klidu dosahuje ocas k hlezennímu kloubu a je svěšený dolů s lehkým zakřivením na konci. V pohybu může být ocas nesen o něco výše, ale nikdy nad hřbetem.
Vady: nedostatečné nebo přílišné osrstění, příliš krátký, zakřivený, chybně nesený.
Vylučující vady: trvale nesený nad hřbetem, nízko nesený v důsledku operace (přerušení svalů), pahýlovitý nebo chybějící.

HRUDNÍ KONČETINY: plece dlouhé a šikmé, poskytující lehkost pohybu, svalnaté, ale ne těžké. Končetiny jsou kolmo postavené. Suchá kostra. Vyznačené klouby, ale bez dojmu špatné stavby. Nadprstí zezadu dopředu lehce šikmé, což dodává končetinám pružnost a usnadňuje náhlé zastavení v pohybu.
Vady: příliš dlouhé plece (jako chrt) nebo příliš strmé (jako bouvier), úzké nebo těžké, volné nebo poškozující pohyb. Kostra slabá nebo příliš silná, kloub zápěstí slabý nebo vystupující (uzlovitý). Nadprstí příliš strmé nebo příliš šikmé, prošlápnuté.
Vylučující vady: výše vyjmenované vady, příliš silné.

PÁNEVNÍ KONČETINY: stehna dlouhá a dobře osvalená. Kolenní kloub silný, pánevní končetina nesmí být ani strmá ani příliš šikmo postavená, ani úzká ani příliš široká. Mezi stehny a zádí nesmí být žádná disharmonie, obojí musí být spojeno v jedné křivce. Končetiny pevné, bez slabosti, pružné. Kostra vyjádřená, ale nikoliv přehnaně. Hlezenní klouby středně zaúhlené, v postoji ani příliš široce ani příliš úzce postavené. Nejsou příliš vysoko posazené. Správné zaúhlení v hleznech je pro tohoto ovčáka nezbytné. Záprstí robustní a suché, kolmé k zemi. Když pes stojí, jsou pánevní končetiny kolmé – při pohledu z kterékoliv strany.
Vady: záleží na stupni nedostatku.
Vylučující vady: pánevní končetiny celkově neodpovídající standardu.

TLAPKY: zakulacené a krátké, dobře uzavřené a klenuté. Drápky silné a krátké, tmavé barvy. Ani paspárky, ani nadbytečné prsty. Pes s paspárky není diskvalifikován, ale penalizován. Polštářky pevné, pružné.
Vady: penalizace podle nedostatků.
Vylučující vady: dvojité paspárky na všech čtyřech nohách.

SRST: silná, polodlouhá, ne kadeřavá, ne přiléhající, musí být hrubá a při promnutí mezi prsty vrzat. Délka dosahuje 5 až 6 cm na celém těle včetně ocasu. Podsada jemná a hustá.
Vady: délka srsti pod 4,5 cm, nedostatečně hrubá srst, sklon k přiléhající nebo kadeřavé srsti.
Vylučující vady: délka srsti pod 4 cm nebo nad 6 cm, kadeřavá nebo velmi přiléhající, jemná nebo vlněná.

BARVY: šedá, šedočerná, šedá s černým odleskem, šedomodrá, šedočervená, světle nebo tmavě plavá nebo kombinace těchto barev. Není povolena žádná větší bílá skvrna, malé bílé skvrny jsou povoleny na hrudi a na špičkách tlapek.
Vady: velká bílá skvrna na hrudi, bílá barva na všech prstech.
Vylučující vady: černá, bílá, harlekýn, strakatá, příliš mnoho bílé na hrudi, celé bílé tlapky, bílá srst na nevyjmenovaných místech.

Poznámka: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.