KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Gos D’Atura Catalan

Štandard FCI: č. 87

Pôvod: Španielsko
Použitie: ovčiarsky pes
Klasifikácia: 1. skupina – ovčiarske a pastierske psy (s výnimkou švajčiarskych); 1. sekcia – ovčiarske psy, bez skúšky
Dátum publikovania platného štandardu: 26.05.1982

Celkový vzhľad: veľmi zdržanlivý, živý a inteligentný pes, s ušľachtilým pohľadom, hodnotnou rustikálnou povahou, pastierovi a jemu zverenej čriede obetavo oddaný. K cudzím sa správa odmietavo, preto pôsobí neprístupným dojmom. Dobre stráži. Je odolný voči horúčave, chladu a všetkým nepriazňam počasia. Stačí mu najjednoduchšia potrava a je schopný pracovať v najtvrdších podmienkach .

Výška:
psy od 47–55 cm, sučky od 45–53 cm.

Proporcie: vyvážený, dobre stavaný stredne veľký pes, s peknou srsťou. Je trochu dlhší ako vysoký, v pomere asi 9:8.

Použitie:
pravá povaha tohto psa sa najlepšie prejaví pri strážení stáda. Plní nielen príkazy pastiera, ale je schopný robiť samostatné rozhodnutia. Zháňa čriedu s obdivuhodnou ľahkosťou, takže sa žiadne zviera neoddelí od ostatných. Jeho smelosť a odvaha sa uplatnia, keď stráži. Veľkosť, pekné osrstenie, inteligencia a mimoriadna oddanosť z neho robia aj výborného sprievodného psa.

Hlava:
mohutná, mierne vypuklá, široká v nasadení, ale nemá byť ťažká v pomere k ostatnému telu. Pomer temena k papuli je 4:3.

Temeno: trocha dlhšie ako široké, čelová brázda je v prvej tretine výrazná, smerom dozadu sa stráca a prechádza do výbežku medzitemennej kosti. Zhora je profil hlavy mierne zaoblený, v strede môže byť ohraničená plochá zóna. Jarmové oblúky sú vyvinuté do šírky a výšky, nadočnicové oblúky výrazné.

Stop: viditeľný, ale nie príliš výrazný.

Papuľa: rovná, skôr krátka, v tvare tupej pyramídy so zaoblenými hranami.

Ňucháč: rovný, primerane veľký k hlave, bezpodmienečne čierny.

Pysky: skôr tučné, napnuté, rozdelené takmer rovnou líniou. Pysky nie sú ovisnuté. Pigmentácia intenzívne čierna. Podnebie je tiež čierne.

Chrup: zuby silné, správnej veľkosti, biele a zdravé. Psy, ktoré pracujú, môžu mať poškodené očné zuby.

Oči: široko otvorené, primeranej veľkosti; výrazný pohľad, živý a inteligentný. Okrúhle, tmavojantárové s tmavoolemovanými viečkami.

Uši: vysoko nasadené, trojuholníkového tvaru, tenké, zašpicatené. Ušnice mäkké, nie príliš hrubé. Priliehajú k hlave. Pomer ich dĺžky a šírky je10:8. Sú pokryté dlhou srsťou, ukončené ako štetec. Uši sú pohyblivé. Psy, ktoré pracujú, môžu mať aj okupírované uši.

Krk: mocný, silný, svalnatý, skôr krátky, ale tak, aby to nebránilo pohyblivosti. Dobre osadený do pliec.

Telo:
mierne podlhovasté, mocné, vzbudzuje dojem sily a pohyblivosti.

Kohútik: odsadený.

Chrbát:
chrbtová línia rovná, nemá klesať, s miernym vyvýšením v oblasti krížov, ktoré majú byť umiestnené rovnako vysoko ako kohútik alebo o trochu nižšie. Množstvo srsti a podsady spôsobuje, že kríže vyzerajú vyššie.

Kríže: robustné a svalnaté, mierne zošikmené.

Hrudník: široký, dobre vyvinutý, siaha po lakte. Rebrá klenuté, nie ploché, umožňujú pracovnú výkonnosť.

Brucho a slabiny: brucho mierne vtiahnuté, s krátkymi, ale silnými a výraznými slabinami.
Chvost: nižšie nasadený, môže byť dlhý pod päty alebo krátky, necelých 10 cm. Existujú aj bezchvosté exempláre a pracovne využité psy môžu mať aj kupírovaný chvost. V pokoji je chvost spustený, na spodnom konci zahnutý, šabľový chvost je povolený. V pohybe je chvost veselo zdvihnutý, ale nemá byť zrolovaný na chrbte. Je pokrytý hustou, mäkko zvlnenou srsťou.

Predné končatiny: mocné, suché, rovné, pri pohľade spredu a zboku zvislé. Lakte sú približne v polovici výšky v kohútiku. Plecia svalnaté a silné, mierne šikmé. Rameno silné a svalnaté, paralelne ležiace lakte nemajú byť úzko postavené, ani voľné, dobre priliehajú k telu. Uhol lopatky a ramena: asi 110°. Predlaktia zvislé, mocné, vhodné na prácu. Lakťové kĺby asi 135°. Nadprstia predlžujú zvislicu predlaktia, ale sú dosť krátke. Labky oválne, vankúšiky čierne a odolné. Koža medzi prstami dobre viditeľná a pokrytá hustou srsťou. Pazúriky čierne a silné.

Zadné končatiny: mocné, svalnaté, zvislé, sú silné a pohyblivé. Stehná dlhé, široké a svalnaté, so silnými kosťami. Uhly panve a stehennej kosti 115°. Predkolenia kosti a svaly silné. Kolenné kĺby asi 120°. Päty nízko spustené, paralelné a zvislé. Uhol asi 140°. Podpätia krátke, silné, zvislé. Labky podobné predným. Majú dvojité vlčie pazúriky s kosťami, ktoré sú hlboko osadené a sú spojené s prvým prstom spojovacou blanou.

Pohyb: mäkký, typický pre ovčiarskeho psa. Iba zriedka cvála, aj v kruhu je pre neho typický krátky klus, charakteristický pre všetky psy s dvojitými vlčími pazúrikmi.

Koža: skôr hrubá. Dobre prilieha na hlave aj tele. Dobre pigmentovaná.

Osrstenie: dlhá, hladká alebo mierne zvlnená srsť. Drsná. Bohatá podsada, hlavne na zadnej tretine tela. Na hlave sa tvorí brada a fúzy, štica a obočie, ktoré ale nezakrýva oči. Chvost a končatiny dobre pokryté srsťou. Pre výmenu srsti je typické, že prebieha v dvoch fázach. Najprv sa vymení srsť na prednej časti, pes vyzerá akoby bol zložený z dvoch polovíc s rôznou srsťou. V druhej fáze sa vymení srsť na zadnej časti a osrstenie sa zjednotí.

Farba: pri pohľade z diaľky vyzerá pes jednofarebný. Končatiny a labky môžu byť svetlejšie, pri bližšom pohľade sa ukáže, že farba vzniká zmiešaním rôznych tónov. Plavé tzv. fauve odstupňované svetlé, stredné a tmavé tóny. Pieskovožlté tzv. arena pozostáva zo sivej, bielej a tmavej srsti v troch odtieňoch: svetlý, stredný a tmavý. Sivá sa skladá z bielych, sivých a čiernych chlpov od striebrosivej po sivočiernu. Keď čierna prevláda a je premiešaná iba s bielou srsťou, vznikne sýta sivočierna. Vyskytujú sa aj jedinci so srsťou čiernou, pálenou a červenopieskovožltou, tá posledná môže na niektorých miestach prevládať a tvoriť dojem čiernej s pálením. Čierne alebo biele fľaky nie sú povolené. Niekedy sa toleruje menšie zoskupenie bielej srsti vo forme hviezdy na hrudi alebo na prstoch, čo ale nesmie byť doplnené bielymi pazúrikmi.

Hrubé chyby:
– hlava plochá alebo bez brázdy,
– ružičkové alebo zle nasadené uši, dlhé, ďaleko od seba postavené, chrupavka pevne zrastená,
– svetlé oči,
– dva chýbajúce premoláre,
– ľahký predhryz alebo podhryz,
– prepadnutý chrbát,
– vtočené alebo vytočené končatiny alebo labky,
– biely pazúrik,
– vlčie pazúriky bez kostí alebo jednoduché.

Vylučujúce chyby:
– nedostatočne pigmentované sliznice, ňucháč, viečka alebo podnebie,
– hnedý ňucháč,
– modré oči,
– biele fľaky,
– chýbanie viac ako dvoch premolárov alebo dvoch iných zubov,
– chvost stočený na chrbte,
– chýbajúce vlčie pazúriky alebo medziprstové blany,
– všetky pazúriky biele,
– viac ako 3 cm nad alebo pod mieru,
– hlava podobná pyrenejskému ovčiakovi alebo briardovi,
– predhryz alebo podhryz,
– monorchizmus alebo kryptorchizmus.

Poznámka: pri inak rovnako kvalitných jedincoch sa uprednostňujú nekupírovaní jedinci. Kupírovaní jedinci sa neumiestňujú, ak nejde o psy strážiace stáda. Čo sa týka farby, uprednostňujú sa sýte odtiene.

Poznámka: Psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.