KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Štandard FCI 291

Pôvod: Nemecko
Použitie: sprievodný pes

Klasifikácia: 5. skupina, a pôvodné plemená, sekcia 5 ázijské špice a príbuzné plemená, bez skúšky.
Dátum publikovania platného štandardu: 6. 1. 1994

Krátka história plemena: v roku 1960 krížením čau-čaua a vlčieho špica vzniklo plemeno, ktoré sa nazývalo vlčí čau a po prikrížení samojeda bolo v roku 1973 premenované na euráziera a uznané FCI.

Celkový zjav: harmonicky stavaný, stredne veľký špicovitý pes s postavenými ušami, v rôznych farebných odtieňoch, s takou dĺžkou srsti, ktorá ešte umožňuje vyniknúť proporciám tela a so stredne hrubými kosťami.
Proporcie: dĺžka trupu je trocha väčšia ako výška v kohútiku. Dĺžka papule je skoro taká istá ako dĺžka temena.

Povaha, správanie: sebavedomý, pokojný, vyrovnaný s vysokou hladinou dráždivosti, ostražitý a pozorný, ale nie príliš uštekaný, viazaný na rodinu majiteľa, voči cudzím nedôverčivý, ale nie agresívny, nemá vlastnosti poľovného psa. Aby sa vlastnosti euráziera mohli plne rozvinúť, potrebuje tesný kontakt s majiteľom a jeho rodinou a výchovu plnú porozumenia, ale aj dôslednosti.

Hlava: harmonická, nie príliš široká lebka, tvar hlavy zhora aj zbokov klinového tvaru, chrbát nosa a línia temena sú paralelné.
Temeno: ploché čelo so zreteľnou brázdou, výrazný výbežok medzitemennej kosti.
Čelový sklon: nevýrazný.

Tvárová časť
Ňucháč: stredne veľký, čierno pigmentovaný.
Papuľa: ani príliš hrubá ani príliš špicatá, smerom k ňucháču sa zužuje, rovný chrbát nosa a čeľuste.
Pysky: okraje pyskov sú napnuté, čierno pigmentované.
Čeluste a chrup: silné, široké oblúky sánky.
Líca: málo výrazné
Chrup: a úplný (42 zubov podľa normy), zhryz nožnicový alebo kliešťový, horné rezáky dosahujú tesne pred spodné alebo priamo na ne. Premoláre a moláre sú v jednej línii bez medzery, všetky zuby sú kolmé na čeľusť.
Oči: tmavé, stredne veľké, nie príliš hlboko uložené, mierne zošikmené viečka, okraje viečok sú čierno pigmentované a priliehavé.
Uši: nasadené od seba vo vzdialenosti šírky základne jednej ušnice, stredne veľké a trojuholníkové, postavené, s mierne zaoblenými špičkami. Špičky uší a stred čelového sklonu tvoria skoro rovnostranný trojuholník.

Krk: stredne dlhý, primeraný k stavbe, svalnatý, na hrdle koža tesne prilieha. Plynulý prechod do pliec.

Telo: mohutný, nie príliš krátky trup.
Kohútik: výrazný.
Chrbát: pevný a rovný, veľmi svalnatý.
Bedrá: dobre široké a dlhé, veľmi svalnaté.
Kríže: rovné, široké a mocné.
Hruď: dosahuje po lakte, s oválnymi rebrami, dobre vyvinuté predhrudie, ale nie príliš výrazné, dlhá hrudná kosť, dosahujúca ďaleko dozadu.
Lakte: priliehajú k hrudníku.
Predlaktia: stredne dlhé, svalnaté.
Kĺby nadprstia: silné.
Nadprstia: stredne dlhé, pri pohľade spredu úplne rovné, pri pohľade zboku mierne zošikmené.
Predné labky: oválne, uzavreté, primerane klenuté, pazúriky silné, čierno pigmentované, vankúšiky pevné, tučné, tmavo pigmentované. Hustá srsť medzi prstami.

Zadné končatiny
Všeobecne: pri pohľade zozadu rovné a paralelné, zboku primerane zauhlené. Stehná a predlaktia takmer rovnako dlhé.
Panva: trocha šikmo umiestnená.
Stehná: stredne dlhé a svalnaté.
Kolená: stabilné, nie príliš otvorené.
Predkolenia: stredne dlhé svalnaté.
Päty: nie príliš nízko spustené, stabilné, ani vtočené, ani vytočené.
Podpätia: dobre dlhé a široké, pri pohľade zboku zvislé.
Zadné labky: oválne, uzavreté, primerane klenuté, pazúriky silné, tmavo pigmentované, pevné, tučné, čierno pigmentované vankúšiky. Hustá srsť medzi vankúšikmi.
Pohyb: priestranný, s výdatným záberom a dobrým posuvom.
Koža: napnutá, pigmentovaná.

Osrstenie
Vlastnosti srsti: po celom tele hustá podsada a stredne dlhá, voľne priliehajúca krycia srsť. Na papuli, tvári, ušiach a prednej strane končatín je srsť krátka. Na zadnej strane predných a zadných končatín (nohavice) je dlhá srsť. Srsť na krku je iba trochu dlhšia ako na tele a netvorí hrivu.
Farba: všetky farby a farebné kombinácie sú prípustné, s výnimkou bielej, bielej so škvrnami a pečeňovej.
Výška v kohútiku: psy 52–60 cm,
sučky 48–56 cm.
Hmotnosť: psy 23–32 kg, sučky 18 až 26 kg.

Najdôležitejšia je celková vyváženosť proporcií, ale treba sa snažiť o ideálne hodnoty v strede škály: pre psy 56 cm a 26 kg, sučky 52 cm a 22 kg.

Chyby: každá odchýlka od uvedeného sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie priamo závisí od stupňa odchýlky.

Vylučujúce chyby:

 •  bojazlivosť
 • plachosť
 • prehnaná nedôverčivosť
 • agresivita
 • preklopené alebo ovisnuté uši
 • distichiáza (dvojité obrvy)
 • ektrópium
 • entrópium
 • príliš hlboko uložené alebo príliš malé oči
 • chýbanie jedného rezáka alebo očného zuba, tiež viacerých, chýbanie jedného alebo viacerých P3 alebo P4, ako aj jedného alebo viacerých M1 alebo M2
 • anomálie chrupu,
 • zalomený chvost
 • silná strata pigmentu
 • nevýrazný pohlavný bimorfizmus.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.