KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

GOS RATER VALENCIÀ
(Ratonero Valenciano)

VOĽNÝ PREKLAD

Štandard FCI č. 370
Pôvod: Španielsko

Klasifikácia: Skupina 3 teriéry,1 sekcia veľké a stredne veľké teriéry, bez skúšky

Dátum publikovania platného štandardu: 21.6.2022

VYUŽITIE: Pôvodne určený k tradičnému lovu vodných krýs, králikov a krtkov. Okrem toho je aj strážnym psom, schopným varovať pomocou štekotu. V súčasnosti je aj spoločenským psom.

KRÁTKE HISTORICKÉ ZHRNUTIE: Jeho pôvod súvisí s podobnými psami z Valencianskej komunity s podobnou veľkosťou a vlastnosťami, ktoré siahajú až do ranného importu teriérov z Veľkej Británie a iných psov, ktoré vyzerali podobne.

Ich existencia bola zdokumentovaná vo Valencianskom spoločenstve od poslednej tretiny XIX. storočia. Boli vybrané a vysoko hodnotené jedince ľuďmi na vidieku, z fariem a polí, za ich inštinkty varovať pred škodcami a loviť ich, ako aj pre ich verné priateľstvo k ľudom. Ich začiatky sa zhodujú s pestovaním pomarančov v komunite. Prostredie a sociálno-kultúrne charakteristiky oblasti prispeli k vytvoreniu osobitných vlastností plemena. Ďalšie mená spojené s plemenom sú: rateret a fusterrier.

CELKOVÝ VZHĽAD: Malé rozmery, ľahké, ale nie extrémne krátke telo, variabilná farba srsti dominujúca trikolóra.

DÔLEŽITÉ PROPORCIE:

Šírka lebky/dĺžka lebky: 1/1.

Dĺžka papule/dĺžka lebky: 4/5.

Výška v kohútiku/dĺžka tela: ¾.

POVAHA/TEMPERAMENT: Živý, šťastný, aktívny, láskavý a verný, nemá rád cudzích a je k nim rezervovaný. Odvážny, nielen v love, ale aj pri obrane majetku svojich majiteľov. Učí sa rýchlo.

HLAVA: Dobré proporcie vzhľadom k telu.

LEBEČNÁ OBLASŤ: Lebečno-tvárové osi paralelné. Stop vyznačený.

TVÁROVÁ ČASŤ: Ňucháč malý a tmavý, podľa farby srsti. Papuľa úzka, pysky tenké, bez výrazného kútika úst. Zuby biele s dokonalým, pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom.

Oči stredné, oválne a málo výrazné. Farba dúhovky hnedá. Očné viečka tenké a dobre priliehajúce k oku. Uši vzpriamené, stredne veľké, trojuholníkové, vysoko nasadené. Krk cylindrický, silný, s vyvinutým svalstvom, bez laloku.

TELO: Kvadratický formát, pevné a dobre vyznačené svaly. Horná línia rovná. Kohútik málo výrazný, v rovnakej výške ako kríže. Kríže krátke a mierne šikmé. Hrudník široký, silný a svalnatý. Klenutý hrudný kôš. Spodná línia a brucho mierne vtiahnuté.

Chvost predtým zvyčajne kupírovaný, dnes nie. Existujú aj psy bez chvosta. Stredne vysoko uložený, hrubší na koreni a jemnejší na špičke chvosta. Srsť je stredne dlhá, priliehavá, ako zvyšok tela. Nie je stočený, v pokoji voľne dole nesený, v pohybe je nesený vyvýšený.

KONČATINY: Predné končatiny dobre osvalené a dokonale zvislé, rovné a paralelné. Plecia šikmé, pevné a primerane osvalené. Nadlaktie silné a robustné. Lakte nie sú oddelené od hrudníka, ani príliš priliehajúce k hrudníku. Predlaktie dlhé a tenké, ale s pevnými kosťami. Predné labky zajačie. Silné nechty a vankúšiky.

Zadné končatiny dobre osvalené a dokonale zvislé, výkonné s dobrým uhlením a osvalením, ktoré prispievajú k jeho skvelej kapacite pre skoky do diaľky. Päty výrazné s dobre definovanými šľachami. Zadné labky sú rovnaké ako predné.

POHYB: Rýchly,  ladný, svižný, elastický s veľkou schopnosťou skákania. Dostatočne dlhý s dobrým ťahom zadných končatín. Efektívny a bez stimulácie. Predná a zadná časť by sa mala pohybovať paralelne. Pohyb by mal vzbudzovať dojem ľahkého a bezproblémového pohybu. Ľahký v pohybe, plávajúci vzhľad akoby sa nohy nedotýkali zeme.

KOŽA: Veľmi tenká a prilieha k telu.

SRSŤ tenká a krátka, nie dlhšie ako 2 cm.

FARBA: Škvrnité sfarbenie je bežnejšie ako pevne ohraničené farby. Najrozšírenejšie sfarbenie je trikolóra (čierna s pálením, biele škvrny), po ktorých nasleduje čierna s pálením. Vyskytuje sa aj čierno-biele, škoricovo-biele, čokoládovo-hnedé a čokoládovo-biele sfarbenie. V rámci plných farieb, môžeme vidieť jedince škoricovej a čiernej farby. Pigment nosa, pier a okraja očí by mal byť čierny alebo harmonizujúci s farbou srsti.

VEĽKOSŤ A HMOTNOSŤ:

Výška v kohútiku: psy: 30 až 40 cm, ideálne je 36 cm

Suky: 29 až 38 cm, ideálne je 33 cm

U oboch pohlaví sa toleruje tolerancia plus/mínus jeden cm, ak je jedinec vyvážený.

Hmotnosť: 4 až 8 kg pre psy aj suky.

CHYBY:

• Akákoľvek odchýlka od vyššie uvedených kritérií by sa mala považovať za chybu. Závažnosť tejto chyby sa posudzuje podľa miery odchýlky od normy a jej následkov na zdravie a pohodu psa a schopnosť psa vykonávať svoju tradičnú prácu.

• Úplne alebo čiastočne depigmentovaný nos.

• Nedostatok pigmentu na perách alebo kútikoch očí.

• Proporcie odlišné od požadovaných.

• Kliešťový zhryz.

ZÁVAŽNÉ CHYBY:

• Predkus alebo podkus.

• Absencia viac ako dvoch premolárov.

• Nie úplne vzpriamené uši.

• Dlhá alebo kučeravá srsť.

DISKVALIFIKAČNÉ VADY:

• Agresivita alebo extrémna plachosť.

• Každý pes, ktorý vykazuje jasné známky fyzických alebo behaviorálnych abnormalít.

• Akákoľvek farba srsti odlišná od štandardu.

• Albinizmus

Poznámka:

Psy musia mať dva viditeľne normálne vyvinuté semenníky plne zostúpené v miešku.

Iba funkčne a klinicky zdravé jedince so znakmi typickými pre plemeno, môžu byť použité na chov.