KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Štandard FCI č. 364

Pôvod: Česká republika
Použitie: pracovné plemeno
Klasifikácia: 1. skupina ovčiarske a pastierske psy (s výnimkou švajčiarskych); 1. sekcia ovčiarske psy s pracovnou skúškou
Dátum publikovania platného štandardu: 20.02.2019

História plemena

Chodský pes je české národné plemeno so zaujímavou históriou. Oficiálne plemeno vzniklo v roku 1985, keď ho zregeneroval Ing. Jan Findejs. Už začiatkom 20. storočia sa však jeho hlava dostala do znaku českých skautov, ešte pred tím ho maľoval Mikoláš Aleš a Chodům (obyvatelia Chodska v ČR) pomáhal pri práci už v stredoveku.

Celková charakteristika: Chodský pes je stredne veľký pes ovčiarskeho typu s obdĺžnikovým rámcom tela. Má dlhú srsť s bohatou podsadou, ktorá ho robí odolným voči poveternostným vplyvom. Vyniká harmonickou stavbou tela. Všetky telesné partie sú zladené tak, že ako celok pôsobí kompaktne a vyvážene.

Charakteristické pre plemeno je postavenie a nesenie krátkych uší, elegantná línia dlhej šije a krku a ďalej bohatá dlhá srsť. Jeho pohyb je ľahký a volný. Vyznačuje sa živou povahou bez známok nervozity. Je prítulný k členom rodiny, obzvlášť k deťom. Voči cudzím osobám je zdržanlivý, avšak pri ohrození svojich blízkych, alebo ich majetku vie byť ostrý a útočný. Je výborným strážnym, ochranným a sprievodným psom, ktorý je schopný náročného výcviku. Je obdarovaný vynikajúcim nosom, čuchové práce zvláda s ľahkosťou a temperamentom. Vďaka ideálnej strednej veľkosti a dobrej ovládateľnosti sa chodský pes dá využiť na slepecký výcvik. Navyše pre výborné čuchové schopnosti môže byť s úspechom nasadený pri záchranárskych akciách a pri vyhľadávaní osôb v lavínach. Prejavuje tiež vlohy pre stráženie stád a práci v záprahu.

Dôležité proporcie tela – Ideálne parametre dvojročného jedinca:

 • Index formátu : dĺžka trupu tvorí 110% výšky v kohútiku.
 • Index výšky : hĺbka hrudníku tvorí 49% výšky v kohútiku.
 • Index typu hlavy : dĺžka nosnej partie tvorí 46%délky hlavy.

Chovanie a charakter – Temperamentný pes rýchlych, nie však neuvážených reakcií. Ľahko učenlivý, pozorný, dobre ovládateľný, poddajný. Je skromný, nenáročný a húževnatý. Jeho prítulnosť k malým deťom je obdivuhodná a robí z neho príjemného spoločníka rodiny. Je nebojácny, pevných nervov a mimoriadne ostražitý. Má výborné čuchové schopnosti.

Hlava

Lebečná partia – Lebka je plochá a zľahka sa zužuje smerom k očiam so stredom zúženia k čelovému vrubu, ktorý je ľahko vyznačený. Tylový hrboľ je hmatateľný, avšak na pohľad nevýrazný. Nosná partia je mierne kratšie než mozgová, sú navzájom oddelené šikmým čelovým sklonom. Čelový sklon nie je ani príliš ostrý, ani príliš mierny. Nadočnicové oblúky sú zreteľné, ale nevystupujú. Líce sú suché, pokryte plochými svaly. Koža lebečnej partie je napnutá a pokrytá krátkou, hustou a hladkou srsťou.

Tvárová časť

Nosná partia – Chrbát nosa je rovný (priamy), s predĺženou líniou lebky takmer rovnobežný. Smerom k ňucháču sa klinovito zužuje.

Ňucháč – Stredne veľký, plný, čierny pigmentovaný, nozdry otvorené.

Pysky – Pevné, suché, dobre priliehajúce, s uzavretými kútikmi.

Čeľuste – Horné a dolné čeľuste sú primerané, silné a dlhšie, postupne sa zužujúce k ňucháču.

Tvár – Hladká, dobre priliehajúca, pod očami neprepadnutá.

Zuby – Zdravé, silné, čisto biele, v pravidelnom postavení, nožnicový záhryz. Stoličky na seba presne dosadajú, rezáky sa navzájom dotýkajú. Chrup je úplný.

Oči – Stredne veľké, mandľového tvaru, mierne šikmo nasadené. Nemajú byť vypuklé, ani zapadnuté. Sú lesklé, energického, avšak príjemného výrazu, farby tmavo hnedé. Viečka dobre priliehajú.

Uši – Krátke, vzpriamené, dopredu otočené, vysoko nasadené a blízko seba postavené. Sú trojhranné, so širšou základňou, na koncoch buď zašpicatené, alebo ľahko zaoblené. Ušnice sú pokryté dlhšou hustou srsťou, ktorá hlavne u koreňa a po okrajoch ušnice tvoria štetinky.

Celkovo má byť hlava primeraná veľkosti tela a ušľachtilá. Nesmie pôsobiť masívne ani veľmi jemne. Charakteristický jedinečný vzhľad hlavy podmieňuje správne nasadenie uší, ich veľkosť, tvar a dlhé osrstenie.

Krk – Elegantne nesený a utváraný, dlhší, veľmi pružný. Smerom k pleciam sa mierne rozširuje. Línia krku zviera s horizontálnou rovinou uhol 45 stupňov. Krk je pokrytý dlhou hustou srsťou.

Telo

Hrudník – V priereze oválneho tvaru, jeho horný okraj je tupý, spodný zašpicatený. Siaha po úroveň lakťa. Rebra sú mierne klenuté, nie však sudovité.

Predhrudie – Spredu širšie, primerane svalnaté.

Chrbát – Rovný, pevný, nie príliš dlhý, v kohútiku ľahko vyvýšený.

Bedrá – Krátke, pružné, dobre viazané, v jednej línii naväzujú na chrbát.

Brucho – Pevné, vtiahnuté.

Zadok – Začína v rovnakej výške s chrbtom a v mierne klesajúcej línii, bez prechodu, smeruje ku chvostu.

Chvost – V kľude a v pohybe je voľne spustený v ľahkom oblúku, pri vzrušení zdvihnutý nad úroveň chrbta. Je bohato osrstený a dosahuje k pätám. Umelé skracovanie je neprípustné.
Celková línia tela od hlavy k chvostu je tvorená súborom ladných kriviek. Dĺžka trupu má byť o niečo väčšia ako je výška v kohútiku.

Končatiny

Hrudné končatiny – Lopatka je správne šikmo uložená a plocho priľahlá. Ramenná kosť je dlhá a uhol, ktorý zviera s lopatkou, sa približuje k 90°. Lakeť smeruje rovno dozadu, nie je ani vbočený, ani vybočený. Predlaktie je pri pohľade  z ktorejkoľvek strany rovné, s dobre vyvinutým suchým svalstvom.  Záprstie je pevné, dlhé, nie príliš strmé. Zadnú stranu  predlaktia pokrýva prerastajúca srsť.

Panvové končatiny – Dobre zauhlené v kolene i v päte. Pri pohľade zozadu rovné. Stehno je silné, dobre svalnaté. Priehlavok je pevný. Kolenné a pätové kĺby  sú dobre  zaoblené.  Zadnú stranu stehien pokrýva prerastajúca srsť.

Labky – Stredne veľké, oválneho tvaru. Majú pevné pružné vankúšiky a klenuté, zavreté prsty s krátkymi, silnými pazúrmi. Vankúšiky a pazúry sú úplne pigmentované.

Pohyb – Prirodzeným pohybom je nízky klus s diagonálnym posunom končatín pri zachovaní nemennej línie chrbta. Krok je ľahký , pružný a priestorový.

Koža – Napnutá, v každej partii dobre priliehajúca. Pigment vankúšikov a pazúrov je čierny, viditeľné sliznice sú tmavo pigmentované.

Srsť – Okrem tvárovej časti hlavy, koncov ušníc a prednej strany obidvoch párov končatín, kde je srsť krátka a hladká, pokrýva telo lesklá dlhá, hustá, tvrdšia srsť. Jej dĺžka sa pohybuje od 5 do 12 cm. má byť rovná alebo je ľahko zvlnená, na krku a hrudi mierne otvorená, inak priliehajúca, dobre vyvinutá podsada je kratšia a mäkšia. Ušnice sú bohato osrstené. Pri koreni a po okraji sú vyvinuté štetinky. Zvlášť dlhá srsť sa tvorí na šiji, chrbte a ďalej na zadnej strane stehna a priehlavku, kde je mierne závojovitá. Chvost je husto osrstený a má na spodnej strane dlhú, mierne závojovitú srsť.

Farba srsti – Čierna až kovovo čierna so sýto žltými znakmi typu „black and tan“. Čím sú znaky sýtejšie, tím lepšie. Iné sfarbenie srsti ako čierne so znakmi je neprípustné.

Znaky sú vyvinuté:

 • na okraji a vo vnútri ucha,
 • nad očami,
 • na lícach, odkiaľ plynulo prechádzajú na hrdlo, kde tvoria charakteristický polmesiac,
 • na hrudi, pričom hrudné znaky sú oddelené od znakov na hrdle,
 • na hrudných končatinách od prstov po úroveň lakťa,
 • na panvových končatinách, a to na vnútornej a zadnej strane stehna a od prstov po úroveň päty,
 • okolo konečníkového otvoru.

Znaky môžu byť naviac vyvinuté na spodnej strane hrudníku, brucha a chvoste, môžu chýbať na zadnej strane stehna.

Prednosť sa dáva znakom vyvinutým v predpísaných partiách, zreteľne ohraničeným a sýto sfarbeným. Zodpovedajúce sfarbenie hlavy tvorí maska.

Výška a hmotnosť

Výška – Výška v kohútiku musí byť 52-55 cm u psa, 49-52 cm u sučiek. Od tejto ideálnej výšky sa toleruje maximálne možná odchýlka + – 2 cm, ktorá je už nedostatkom. Tzn. minimum u psa je 50 cm, maximum 57 cm, u sučky je minimum 47 cm, maximum 54 cm.

Hmotnosť – Hmotnosť sa pohybuje v rozsahu 16-25 kg.

Nedostatky, vady, hrubé(vylučujúce) vady

Sú akokoľvek odchýlky od štandardu mierneho (nedostatky), závažného (vady) a veľmi závažného (hrubé – vylučujúce vady) charakteru.

Nedostatky

 • drobný krok
 • príliš výrazný nebo chýbajúci čelový sklon
 • slabé čeľuste
 • nie celkom tmavé oko
 • mierne dlhšie ucho pri správnom nasadení
 • kohútikova výška + – 2 cm proti štandardu (pes 50, 51 cm a 56, 57 cm, sučka 47, 48 cm a 53, 54 cm)
 • dlhší alebo naopak kratší chrbát
 • mäkké záprstie, strmé záprstie
 • menej sýte znaky (slamová žltá)
 • dlhší alebo kratší chvost
 • znaky chýbajúce na ušiach a okolo konečníkového otvoru
 • nezreteľne ohraničené znaky
 • znaky viac rozšírené na hlave a hrudi, znaky menej výrazné na hlave a hrudi
 • malý biely znak (v tolerancii do 3cm)

Vady

 • klábonosá alebo naopak prenesená nosná partia
 • vypuklé nebo naopak vpadnuté oko, svetlo hnedé oko
 • ucho nesprávneho tvaru, špatne nasadené ucho, mäkké ucho
 • krátky krk
 • sudovitý nebo naopak plochý hrudník
 • vybočené nebo vbočené lakte (postoj zbiehavý, rozbiehavý)
 • strmo uložená lopatka
 • preliačený nebo klenutý chrbát
 • nie pevné bedrá
 • vybočené alebo vbočené päty (postoj sudovitý, kravský)
 • strmý postoj panvových končatín spôsobujúci príliš padajúcu chrbtovú líniu
 • preuhlenie panvových končatín spôsobujúce príliš padajúcu chrbtovú líniu
 • chvost stočený nad úroveň chrbta
 • kučeravá srsť
 • výrazne svetlé znaky
 • znaky extrémne rozšírené na hlave a na hrudi, znaky vyskytujúce sa mimo predpísané partie
 • znaky chybujúce alebo viditeľne ustupujúce vo viacerých partiách

Hrubé, vylučujúce vady

 • celkom chýbajúca ušľachtilosť
 • kohútikova výška u psa menší než 50 cm a väčšia ako 57 cm a u súk menší než 47 cm a väčšia ako 54 cm
 • akékoľvek odchýlky od nožnicového záhryzu : predhryz, podhryz, kliešťový zhryz, nepravidelný zhryz
 • strata ktoréhokoľvek zubu (menej než 42 cm)
 • dravčie oko
 • ovisnuté alebo klopené ucho
 • iné sfarbenie ako čierna so žltými znakmi
 • znaky vyskytujúce sa mimo predpísané partie
 • depigmentácia ňucháča, kože a slizníc
 • vylúčení musia byť psy veľmi bojazlivý a agresívni jedinci
 • monorchizmus a kryptorchizmus
 • krátka srsť typu krátkosrstých plemien, chýbajúca podsada
 • úplná strata znakov

Chov chodských psov v ČR

Chov chodských psov v ČR organizuje Klub přátel chodského psa, ktorý robí zvody, bonitácie a jeden krát ročne klubovú a špeciálnu výstavu. Ročne sa v ČR narodí viac ako 100 šteniec v desiatkach chovateľských staníc. Počet jedincov pravdepodobne presiahol 2000 a väčšinu z nich dokumentujú na ich databáze chodských psů.