KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

grifon brabantsky1 e1364502341991
Bruselský grifón

Griffon bruxellois
štandard č. 80

grifon belgicky1 e1364502310164
Belgický grifón

Griffon belge
štandard č. 81

grifon brabantsky11 e1364502275344
Brabantský grifón

Petit Brabancon
štandard č. 82

Pôvod: Belgicko

Použitie: spoločenský pes
Klasifikácia: 9. skupina, spoločenské a sprievodné psy. 3. sekcia malé belgické plemená, bez skúšky.

Krátka história plemena: tieto tri plemená pochádzajú z malého dsnosrtého psa, ktorému hovorili “smousje”, a po stáročia sa vyskytoval v okolí Bruselu. V 19. storočí ruby king charles a mops dodali plemenu tmavú krátku srsť a upevnili typ. Chovali sa stráženie kočov a chytanie hlodavcov v stajniach. V roku 1883 bol zaregistrované prvé bruselske grifony v plemennej knihe LOSH. Boli to Topsy (LOSH 163) a Foxine (LOSH 164). Na prelome storčia (1900) boli veľmi populárne, ako aj niektoré ďalšie plemená, lebo o ne prejavila zájem kráľovna Marie-Henriette Belgická. Veľa jedincov sa aj vyviezlo a tak spopularizovalo plemeno za hranicami Belgicka.

Celkový zjav: malý spoločenský psík pre dámy, inteligentný, živý, zavalitý, kvadratický, elegantný v stavbe a pohybe. Nápadný je jeho takmer ľudský výraz.

Povaha, správanie: pekne vyvážený malí psík, živý, hrdý, pripútaný k svojmu majiteľovi, veľmi ostražitý, nie bojazlivý ale ani agresívny.

Hlava: je najcharakteristickejšia na celom psovi a aj naajzaujímavejšia. Je dosť malá k telu a má skoro ľudský výraz. Je pokrytá tvrdou strapatou srsťou, ktorá je dlhšia a má ozdobný charakter okolo očí a nosa, na lícach a brade.
Temeno: široké a okrúhle, tvárová časť je dobre sformovaná.
Stop: silno vyznačený.

Tvárová časť
Ňucháč: vždy čierny, široký a s dobre otvorenými nozdrami. Je umiestnený do úrovne očí. Je zatlačený dozadu a profil brady, ňucháča a čela je v jednej rovine.
Papuľa: veľmi krátka včetne ňucháča, nemá presahovať 1,5 cm. Papuľa malého brabansona vyzerá dlhšia, lebo nemá dlhú srsť. Papuľa má nesprávny výraz ak nie je zdvihnutá a oči nie sú v jednej línii s ňucháčom, je to veľmi vážna chyba.
Pysky: čierno olemované. Tesne priliehajú, horný pysk nerobí previs, ak sú pysky príliš voľné, kazia psovi výraz.
Čeluste a chrup: spodná čelusť vystupujúca a široka, prečnieva cez hornú čeľusť, spodný rad rezákov musí ležať pred horným, rezáky hornej a dolnej čeluste majú byť v rovnej línii a paralelné. Papuľa musí byť pevne zatvorená a pes nesmie ukazovať ani zuby a ani jazyk. Široká a výrazná brada je veľmi dôležitá. Musí sa dbať, aby nechýbali žiadne rezáky.
Oči: musia byť umiestnené ďaleko od seba, veľké, okrúhle a vystupujúce, oči majú byť čierno olemované a bielka nemajú byť vidieť, hnedé alebo veľmi tmavé, malé, oválne alebo svetlé oči sú chybné. veľké, čierne, okrúhle, s dlhými čiernymi riasami; čierne viečka. Oči.
Uši: malé, umiestnené ďaleko od seba, neskrátené sú polovztýčené a preklopené dopredu, príliš veľké uši sú nežiadúce, ako aj uši, ktoré sú sklopené do strany. Skrátené uši sú vztýčené a špicaté. Skrátené aj neskrátené sa posudzujú rovnako.

Krk: stredne dlhý, harmonicky prechádza do pliec.

Telo: dĺžka tela sa rovná výške v kohútiku. Celkový dojem: kvadratický malý silný pes.
Kohútik: mierne vyznačené.
Chrbát: rovný, krátky, silný,
Bedrá: krátke, svalnaté, mierne vyklenuté,
Kríže: široké a ploché a len mierne šikmé
Hruď: široká , siahajúca po lakte, hrudná kosť je vyznačená, z profilu mierne trčí,
Rebrá: dobre zaoblené, nie súdkovité, ale ani ploché.
Spodná línia: brucho len mierne vtiahnuté, pekné slabiny.

Chvost: vysoko nasadený a nesený zdvihnutý, skrátený o dve tretiny dĺžky.
Neskrátený chvost je nesný vzpriamený, koniec chvosta preklopený, bez toho aby sa ho dotýkal alebo, aby sa stáčal. Prirodzene zakrpatený, zalomený alebo zatočený chvost je hrubou chybou.

Končatiny:
Predné končatiny: paralené so silným kosťami, dosť ďaleko od seba.
Plecia: normálne zauhlenie pliec,
Lakte: pritlačené k telu,
Kohútik: silný,
Labky: krátke, okrúhle nevtáča a ani nevytáča, silné, tak čierne vankúšiky ako je len možné, pazúriky čierne alebo čo najtmavšie. Zrastené a stlačené prsty sú nežiaduce.
Zadné končatiny:
Všeobecne: so silnými kosťami, úplne paralelné, zauhlenie harmonické so zauhlením predných končatín.
Kolená: dostatočne zauhlené,
Päty: dobre zauhlené, nie do „x“, ale ani súdkovité.
Labky: ako predné, vlčie paspárky neusí mať.

Pohyb: pohybuje sa silne a paralelne, s dobrým posunom zo zadných končatín. Vysoké tanenčné dvíhanie predných končatín a mimochod sú na závadu.

Osrstenie
Srsť: bruselského a belgického grifona musí byť tvrdá s podsadou, strapatá, mierne zvlnená, nie kučeravá a trimuje sa. Srsť musí byť tak dlhá, aby jej štruktúra zostala zachovaná. Príliš dlhá srsť kazí siluetu a netreba sa o ňu usilovať. Hodvábna a alebo vlnitá srsť je hrubou chybou. Brabanson je krátkosrstý. Srsť má mať, drsnú priľahlú a lesklú a nanajvýš 2cm dlhú.
Osrstenie na hlave: grifoni majú strapce na hlave (brada a fúzy) pod líniou očí a nosa od ucha k uchu, papuľa a líca sú pokryté hustou srsťou, ktorá je dlhšia ako na ostatnom tele. Srsť nad očami je dlhšia ako inde na lebke a tvorí obočie.

Sfarbenie: líščia červená, čierny nádych na papuli a brade je prípustný.
Bruselský grifon: červený, červenkastý, čierny nádych koncov srsti je na dlhšej srsti hlavy povolený.
Belgický grifon: čierny, čierny s pálením. Pálenie musí byť čistej a jednotnej farby. Je na predných končatinách na labkách a nadprstiach, na zadných končatinách od labiek po päty a na vnútorných stranách zadných končatín prebieha až dohora. Je aj na hrudi, lícach a brade, nad očami, na vnútornej strane uší, pod chvostom a okolo ritného otvoru. Čierna môže byť premiešaná s červenohnedou, to je povolené, hoci čierna a čierna s pálením je lepšia.
Brabanson: tie isté farby ako majú grifoni. Má čiernu masku, Tmavo a svetlosivý nádych na maske nie je pri starých psoch na závadu.
Všetky tri plemená môžu mať na hrudi pár bielych chlpov, nie je to ale žiaduce.

Hmotnosť: 3,5-6 kg

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.

Vylučujúce chyby:

  • agresívny alebo bajazlivý
  • ňucháč bez pigmentu alebo inej farby ako čierny
  • sústavne viditeľný jazyk pri zavretej papuli,
  • šikmá čelusť,
  • horná čelusť podstavená pred spodnú,
  • každá iná farba ako spomína štandard (sivá, modrá s pálením, pečeňová)
  • biele znaky.

Psy, ktoré jednozančné majú telesné abnormality alebo poruchy v správaní, musia byť vylúčené z posudzovania

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.