KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Australian Cattle Dog

Štandard FCI č. 287
Pôvod: Austrália, Použitie: pastiersky pes

Klasifikácia: 1. skupina; 2. sekcia pastierske psy (s výnimkou švajčiarskych), bez skúšky
Dátum publikovania platného štandardu : 15. 9. 1989

Celkový vzhľad: silný, kompaktný, harmonicky stavaný pracovný pes, so schopnosťou a ochotou vykonávať zverenú úlohu a znášať akúkoľvek namáhu. Kombinácia substancie, sily, rovnováhy a dobrej svalovej kondície musí vzbudzovať dojem veľkej aktivity, sily a vytrvalosti. Akákoľvek tendencia k hrubosti alebo slabosti je závažnou chybou
Charakteristika: ako už naznačuje názov plemena, jeho základnou funkciou, v ktorej sa mu nikto nevyrovná, je kontrola a pohyb hovädzieho dobytka v otvorených i ohraničených priestoroch. Je vždy ostražitý, mimoriadne inteligentný, pozorný, odvážny a spoľahlivý, bezvýhradne oddaný svojim povinnostiam, čo z neho robí ideálneho psa
Povaha: oddanosť a ochranné inštinkty dobytkárskeho psa z neho robia dobrovoľného strážcu pastiera, jeho čriedy a majetku. Keďže je prirodzene podozrievavý, musí byť ľahko ovládateľný, najmä vo výstavnom kruhu. Každá povahová vlastnosť cudzia pracovnému plemenu sa pokladá za závažnú chybu
Hlava a lebka: hlava je mocná a musí byť v rovnováhe s ostatnými proporciami. Široká lebka je mierne klenutá medzi ušami, postupne sa splošťuje smerom k miernemu, ale vyznačenému čelovému sklonu. Líca sú svalnaté, ale nie hrubé ani vystupujúce, silná spodná čeľusť je hlboká a dobre vyvinutá. Tvárová časť je široká, dobre vyplnená pod očami, postupne sa zužuje do stredne dlhej, hlbokej, mocnej papule, pričom roviny lebky a papule sú rovnobežné. Pysky čisto priliehajú. Ňucháč je čierny
Oči: majú byť oválne a stredne veľké, ani vystupujúce ani zapadnuté a musia mať ostražitý a inteligentný výraz. Varovný alebo podozrievavý pohľad je charakteristický pri príchode cudzej osoby. Oči sú tmavohnedé
Uši: majú byť stredne veľké, radšej malé než veľké, široké pri koreni, svalnaté, vztýčené a primerane zašpicatené, ani ružičkové ani netopierie. Uši sú nasadené na lebke ďaleko od seba, smerujú do strán, sú citlivé a vztýčené, keď psa niečo zaujme. Koža má byť drsná a vnútro ucha má byť pomerne dobre osrstené
Papuľa: zuby sú zdravé, silné a rovnomerne umiestnené, zhryz je nožnicový, pričom spodné rezáky sú tesne za hornými a dotýkajú sa ich. Keďže pes má zaháňať ťažko zvládnuteľný dobytok hryzením alebo chytaním za päty, zdravé a silné zuby sú veľmi dôležité
Krk: extrémne silný, svalnatý, stredne dlhý, rozširujúci sa a splývajúci s telom, bez laloka

Predné končatiny: plecia sú silné, šikmé, svalnaté a dobre zauhlené k ramenu, hrebene lopatiek nemajú byť pri kohútiku umiestnené príliš blízko seba. Predné končatiny majú silné, okrúhle kosti, prechádzajúce do labiek a musia byť paralelné a rovné pri pohľade spredu, pri pohľade zboku majú byť záprstia mierne šikmé. Napriek svalnatým pleciam a silným kostiam by ťažký predok a príliš svalnaté plecia bránili korektnému pohybu a obmedzovali pracovné schopnosti
Telo: dížka tela od hrotu hrudnej kosti v priamej línii k sedacím hrbolcom je väčšia ako výška v kohútiku v pomere 10 : 9. Horná línia je rovná, chrbát pevný, rebrá sú dobre klenuté, siahajú dobre dozadu a nemajú byť súdkovité. Hruď je hlboká, svalnatá a primerane široká. Bedrá sú široké, mocné a svalnaté s hlbokými slabinami. Pes je pevne zviazaný.
Zadné končatiny: široké, silné a svalnaté. Krížová kosť je pomerne dlhá a šikmá, stehná sú dlhé, široké a dobre vyvinuté. Kolená sú dobre zauhlené a päty sú silné a nízko umiestnené. Pri pohľade zozadu sú zadné končatiny od piat nadol rovné a paralelné, postavené ani príliš blízko ani ďaleko od seba.
Labky: majú byť okrúhle a prsty krátke, silné, dobre klenuté a tesne pri sebe. Vankúšiky sú tvrdé a hrubé, pazúriky musia byť krátke a silné

Chvost: pomerne nízko nasadený, sleduje obrysy šikmej krížovej kosti a dosahuje približne k pätám. V pokoji má byť spustený vo veľmi miernom oblúku. Pri pohybe alebo vzrušení môže byť zdvihnutý, za žiadnych okolností však nesmie byť nesený mimo vertikálnej línie vedenej cez koreň. Chvost má byť dobre osrstený.

Pohyb: akcia je priama, voľná, pružná a neúnavná a pohyb predných končatín je v súlade s mocným záberom zadných končatín. Podstatná je schopnosť rýchleho a náhleho pohybu. Základný význam má zdravá stavba. Stĺpovité končatiny a príliš svalnaté alebo voľné plecia, strmo uložené lopatky, voľné lakte, záprstia alebo labky, strmé kolená, kravské alebo krivé päty sa musia pokladať za vážne chyby. V pohybe sa labky môžu približovať k sebe, ale keď pes stojí, má pokrývať dostatok plochy.

Osrstenie: srsť je hladká, dvojaká, s krátkou hustou podsadou. Krycia srsť je uzavretá, jednotlivé chlpy sú tvrdé, rovné a priliehavé, takže srsť neprepúšťa vodu. Pod telom a na zadnej strane končatín je srsť dlhšia a na stehnách tvorí mierne nohavice. Na hlave vrátane uší, na prednej strane nôh a labkách je srsť krátka. Okolo krku je dlhšia a hustejšia. Srsť, ktorá je príliš krátka alebo dlhá, je chybou. Dĺžka srsti na tele má byť v priemere 2,5 až 4 cm

Sfarbenie
Modré: farba má byť modrá, modro bodkovaná alebo modro striekaná so znakmi alebo bez znakov. Povolené znaky sú čierne, modré alebo pálené znaky na hlave, rovnomerne rozmiestnené znaky sa uprednostňujú, na predných končatinách pálenie asi do polovice končatín, rozširuje sa vpredu až po hrudník a krk, pálenie na čeľustiach, na zadných končatinách na vnútornej strane stehien a spredu na kolenách, rozširuje sa až na vonkajšiu stranu končatín od piat po labky. Pálenie je na podsade povolené za predpokladu, že nepresvitá cez modrú kryciu srsť. Čierne znaky na tele sú nežiadúce.
Červený strakoš: má mať rovnomerné striekance po celom tele, vrátane podsady (nemá byť biela ani krémová), s tmavšími červenými znakmi na hlave alebo bez nich. Rovnomerné znaky na hlave sú žiaduce. Červené znaky na tele sú povolené, ale nie sú žiaduce

Veľkosť :
výška v kohútiku : psy 46-51 cm,
sučky 43-48 cm

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.