KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

podmienky chovnosti

Austrálska kelpie

  • Overený pôvod, osvedčený preukazom o pôvode psa, vydaný Plemennou knihou, uznanou FCI
  • Dosiahnutie vekovej hranice 15 mesiacov
  • Absolvovanie klubovej výstavy vo veku minimálne 12 mesiacov s ocenením „Výborný/á/“.
  • Absolvovanie druhej výstavy v SR vo veku minimálne 12 mesiacov s ocenením „Výborný/á/“ z oblastnej, klubovej alebo národnej výstavy, alebo „Veľmi dobrý/á/“ z medzinárodnej výstavy Ocenenia musia byť od dvoch rôznych rozhodcov.
  • Vyšetrenie DBK (dyspláziu bedrových kĺbov) s výsledkom max. do stupňa FCI – C
  • vyšetrenia DOV (dedičných očných vád) s negatívnym nálezom.
  • Výsledok DOV opakovane predloží majiteľ pri použití psa či suky v chove, u suky najneskôr so žiadosťou o pripúšťacie povolenie.
  • Z chovu sú vylúčení jedinci plemena s DBK stupňa FCI – D a vyšším a jedinci s pozitívnym nálezom klinického alebo genetického vyšetrenia DOV.
  • Suka môže mať 3 vrhy za 2 roky
  • Ukončenie chovnosti: suky po dovŕšení 9 rokov. Chovnosť psa nie je obmedzená vekom.
Ak chcete, aby váš pes/suka boli zverejnení v sekcii Chovné jedince, pošlite kópiu jeho PP s vyznačeným zápisom chovnosti zo Slovenskej plemennej knihy, potrebné informácie podľa vzoru a kvalitnú fotografiu na email [email protected].
 
Bez týchto dokumentov, nie je možné tieto informácie uverejniť na stránkach.
 
V Z O R
Celé meno psa

Dát. narodenia: 

SKPK: pohlavie:

Otec: 

Matka: 

Majiteľ: 

E-mail: 

Web stránka: