KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Podmienky zaradenia do chovu Austrálskeho dobytkárskeho psa

 • overený pôvod, osvedčený preukazom o pôvode psa, vydaný Plemennou knihou, uznanou FCI
 • dovezené jedince musia byť zapísané v plemennej knihe UKK
 • dosiahnutie vekovej hranice: 15 mesiacov
 • absolvovanie dvoch výstav v SR vo veku minimálne 12 mesiacov, z toho jednej klubovej s ocenením „Výborný/á/“. Druhé ocenenie z oblastnej, klubovej alebo národnej výstavy „Výborný/á/“, z medzinárodnej výstavy „Veľmi dobrý/á/. Ocenenia musia byť od dvoch rôznych rozhodcov.
 • Vyšetrenie, s oficiálnym posudkom DBK (dysplázia bedrových kĺbov) do stupňa C/C (vrátane C)
 • BAER test (test sluchu) u všetkých jedincov zaradených do chovu s výsledkom obojstranne plne počujúci
 • Vyšetrenie PRA (vyšetrenie očí) buď geneticky alebo doloží majiteľ vyšetrenia PRA od rodičov jedinca
 • Splnenie podmienok do chovu zaznačí poradca chovu do originálu preukazu pôvodu.
 • Zaradenie jedinca do chovu robí plemenná kniha UKK
 • Suka môže mať 3 vrhy za 2 roky
 • Ukončenie chovnosti: suky po dovŕšení 9 rokov. Chovnosť psa nie je obmedzená vekom.
Ak chcete, aby váš pes/suka boli zverejnení v sekcii Chovné jedince, pošlite kópiu jeho PP s vyznačeným zápisom chovnosti zo Slovenskej plemennej knihy, potrebné informácie podľa vzoru a kvalitnú fotografiu na email dusan.kuris@gmail.com.
 
Bez týchto dokumentov, nie je možné tieto informácie uverejniť na stránkach.
 
V Z O R
Celé meno psa

Dát. narodenia: 

SKPK: pohlavie:

Otec: 

Matka: 

Majiteľ: 

E-mail: 

Web stránka: