KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Podmienky zaradenia do chovu


Podmienky zaradenia do chovu plemena Bostonský teriér,
platné od 1.6.2024

  • overený pôvod, osvedčený preukazom o pôvode psa, vydaný Plemennou knihou, uznanou FCI
  • dovezené jedince musia byť zapísané v plemennej knihe UKK
  • dosiahnutie vekovej hranice: 12 mesiacov
  • absolvovanie dvoch výstav v SR vo veku minimálne 12 mesiacov, z toho jednej klubovej s oceneniami minimálne „Veľmi dobrý/á/“.
  • ocenenia musia byť od dvoch rôznych rozhodcov.
  • doloženie poradcovi chovu vyšetrenie na luxáciu pately vykonané vo veku minimálne 12 mesiacov.
  • splnenie podmienok do chovu zaznačí poradca chovu do originálu preukazu pôvodu.
  • zaradenie jedinca do chovu robí plemenná kniha UKK
  • suka môže mať 3 vrhy za 2 roky
  • ukončenie chovnosti: suky po dovŕšení 9 rokov. Chovnosť psa nie je obmedzená vekom.


Zmeny v podmienkach zaradenia do chovu boli schválené chovateľmi Boston teriér dňa 18.5.2024 a nadobúdajú účinnosť dňom 1.6.2024.

Do 31.5.2024 platia pôvodné podmienky.

Ak chcete, aby váš pes/suka boli zverejnení v sekcii Chovné jedince, pošlite kópiu jeho PP s vyznačeným zápisom chovnosti zo Slovenskej plemennej knihy, potrebné informácie podľa vzoru a kvalitnú fotografiu na email dusan.kuris@gmail.com.
 
Bez týchto dokumentov, nie je možné tieto informácie uverejniť na stránkach.
V Z O R
Celé meno psa

Dát. narodenia: 

SKPK: pohlavie:

Otec: 

Matka: 

Majiteľ: 

E-mail: 

Web stránka: