KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

  • Chovateľská stanica: ANIMA UNA, majiteľ: Dominika Beveláguová
  • Chovateľská stanica KRIŠTÁĽOVÁ DUŠA, majiteľ: Ľudmila Šranková
  • Chovateľská stanica: MAGNOLIA PASSCO, majiteľ: Katarína Domaníková
  • Chovateľská stanica: LEMNA MINOR, majiteľ: Viera Stloukalová
  • Chovateľská stanica PERRO LISTO, majiteľ: Ing. Ladislav Hanzen
  • Chovateľská stanica Z RIMAVSKEJ DOLINY, majiteľ: Ing. Michaela Cerovská