KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Podmienky chovnosti

Podmienky zaradenia do chovu

  • overený pôvod, osvedčený preukazom o pôvode psa, vydaný Plemennou knihou, uznanou FCI
  • dosiahnutie vekovej hranice: 15 mesiacov
  • absolvovanie dvoch výstav v SR vo veku minimálne 12 mesiacov, z toho jednej klubovej s ocenením „Výborný/á/“. Druhé ocenenie z oblastnej, klubovej alebo národnej výstavy „Výborný/á/“, z medzinárodnej výstavy „Veľmi dobrý/á/. Ocenenia musia byť od dvoch rôznych rozhodcov.
  • Splnenie podmienok do chovu zaznačí poradca chovu do originálu preukazu pôvodu.
  • Zaradenie jedinca do chovu robí plemenná kniha UKK
  • Suka môže mať 3 vrhy za 2 roky
  • Ukončenie chovnosti: suky po dovŕšení 9 rokov. Chovnosť psa nie je obmedzená vekom. 

Ak chcete mať svojho psa/suku uvedeného v sekcii Chovní jedinci, musíte poslať mailom poradcovi chovu kópiu PP s viditeľne vyznačeným zápisom chovnosti zo Slovenskej plemennej knihy a kvalitnú fotografiu daného jedinca.

Bez týchto dokumentov, nie je možné tieto informácie uverejniť na stránkach.