KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Bruselský grifón

Griffon bruxellois
štandard č. 80

Belgický grifón

Griffon belge
štandard č. 81

Brabantský grifón

Petit Brabancon
štandard č. 82

  • Chovateľská stanica: ANTOANET, majiteľ: Terézia Hovorková
  • Chovateľská stanica:  REVLIS, majiteľ: Carmen Pružinová
  • Chovateľská stanica : SLNEČNÝ LÚČ, majiteľka: Ing. Lucia Kyseľová
  • Chovateľská stanica: SUNNY HONEY, majiteľ: Mikitová Darina MUDr.
  • Chovateľská stanica: TOO MUCH LOVE, majiteľ: Lucia Baloghová
  • Chovateľská stanoca: VILLACASSIA, majiteľ: Bc. Barbora Dračka